Het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem heeft een vacature voor een beleidsmedewerker die de volgende taken gaat vervullen:

› Ondersteuning van vier werkgroepen:
1. Patiënteninbreng bij de ontwikkeling van zorgpaden.
2. Patiënteninbreng bij Regionale Samenwerkingsovereenkomsten
3. Verzamelen van materiaal voor opleidingen, nascholing en patiënten-educatie
4. Inventarisatie gegevens over kinderen met chronische pijn.

De ondersteuning bestaat o.a. uit organisatie, agendering, verslaglegging en ondersteuning van de voorzitter van elke werkgroep. Daarnaast inhoudelijk uitzoekwerk voor elke werkgroep.

› Signaleren van ontwikkelingen en zien van kansen op het gebied van chronische pijn.

› Verzorgen in- en externe communicatie (o.a. voortgangsberichten, ondersteuning van bestuur van het SWP).

› Inhoud aanleveren voor de online nieuwsbrief c.q. website

 

Lees meer informatie over de vacature: