Lezen en kijken

Sinds geaccepteerd wordt dat pijn soms niet over gaat, hebben de mensen die dat ervaren de behoefte om hun ervaringen op te schrijven. Gedurende vele jaren verschijnen er boeken over chronische pijn. Soms worden er ook films gemaakt.

 

Hier ontdek je wat er geschreven is over chronische pijn. Bijvoorbeeld informatie over boeken en films.

Kinderen zijn geen
kleine volwassenen

Een van de oudste activiteiten van pijn­patiëntenorganisaties is de organisatie van bijeenkomsten voor uitwisseling van ervaringen. Het is gebleken dat dit zoge­naamde lotgenotencontact kan leiden tot meer begrip van je eigen pijn. Ook kunnen de er­varingen van een ander leiden tot meer inzichten in hoe je zelf met je pijn kunt om­gaan. Informatie-uitwisseling buiten die bijeenkomsten om wordt vergemakkelijkt door je ervaringen op te schrijven en met anderen te delen.

Zo zien we in de afgelopen jaren de publicatie van boeken over chronische pijn sterk toenemen. En ook ontstaan er blogs, podcasts en films met ervaringen met en uitleg over chronische pijn. Op deze website geven we informatie over boeken en films die volgens ons de moeite waard zijn om te lezen en te bekijken.

We hebben de informatie over chronische pijn gesplitst in informatie voor volwassenen vanaf 18 jaar en informatie gericht op kinderen tot 18 jaar.

Kindergeneeskunde is gericht op genezing van kinderen, zoals de naam al zegt. Nog niet zo lang geleden werden zieke kinderen gezien als kleine zieke volwassenen. Er was nog niet het idee ontstaan dat je met ziekte van kinde­ren misschien wel heel anders zou moeten omgaan dat met ziekte van volwassenen. Bij de behandeling van chronische pijn is dat niet anders.

De laatste jaren worden steeds meer boeken geschreven vanuit de wereld van kinderen. Die boeken gaan over uitleg over pijn, over hoe je er als kind mee om kunt gaan en over hoe een behandeling in elkaar zit. Steeds meer patiëntenorganisaties hebben in hun eigen bladen pagina’s opgenomen voor en door kinderen. Kinderen vertellen over hun eigen ervaringen.

Door Pijnpatiënten naar één stem is een werkgroep opgericht die zich richt op chronische pijn bij kinderen. Aan die werkgroep doen patiëntenorganisaties en pijnbehandelaars mee. Zij willen komen met aanbevelingen voor de behandeling van chronische pijn bij kinderen. En dan gaat het er om dat die chronische pijn behandeld moet worden vanuit tegelijk medische, psychologische en sociale invalshoeken.

Tegen deze achtergrond hebben we de informatie over chronische pijn gesplitst in informatie over pijn bij volwassenen en over pijn bij kinderen.