In het Patiënten­panel kun je meepraten over betere pijnzorg

Via het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem laten mensen met chronische pijn gezamenlijk één stem horen ter verbetering van de pijnzorg in Nederland.

Samenwerking tussen patiënten en professionals optimaliseren

Binnen het NALK zijn diverse werkgroepen actief, waar­onder de Werkgroep ‘Samen­werken met patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten’.In deze werkgroep komen (ex-) patiënten en zorg­professionals bij elkaar om initiatieven te ontwikkelen die de samenwerking tussen patiënten en profes­sionals optimaliseren.

De missie van de werkgroep ‘Samenwerken met patiën­ten met aanhoudende lichamelijke klachten’ is om sa­men met de doelgroep de kwaliteit van zorg en de kwa­liteit van leven te verbeteren. De werkgroep is tot nu vooral gericht geweest op het op gang brengen van de inbreng van (ex)patiënten bij onderzoeks- en zorgver­nieuwingsprojecten.

PatiëntenPanel

De werkgroep heeft in samenwerking met Pijnpatiënten naar één stem een Patiënten­Panel ‘Aanhoudende Lichamelijke Klachten’ (NALK) opgezet.

 

Input ervaringsdeskundige gezocht

Wij zijn nog op zoek naar (ex)patiënten voor uitbreiding van het panel. Interesse? Of ken je iemand voor dit panel? Klik dan op onder­staande knop voor meer informatie en aanmelding.

Input patiënten aangeboden

Wil je als professional de kwaliteit en relevantie van je project of onderzoek verhogen?
Leg dan je vraag of onderzoek voor aan het panel. Klik dan op onderstaande knop voor meer informatie en aanmelding