Zorgstandaard
Chronische Pijn

De patiëntenorganisaties gingen samen­werken met een groep pijnbehandelaars, de Dutch Pain Society (de verantwoordelijkheid is inmiddels overgedragen aan de Pijnalliantie in Nederland – PA!N). Er kwamen afspraken over hoe de pijnzorg in Nederland georganiseerd moest worden. Die afspraken zijn vastgelegd in de Zorgstandaard Chronische pijn.

In de praktijk van alle dag moet er nog een vertaling plaatsvinden van de Zorgstandaard. De Zorg­standaard is er op gericht dat op tijd duidelijk wordt dat de pijn die iemand heeft, kan uit­groeien tot chronische pijn. Centraal staat de gelijkwaardigheid tussen de patiënt en de pijnbehandelaar, een goede organisatie van de pijnzorg en het zoveel mogelijk voorkomen van het ontstaan van chronische pijn.

Onderdeel van deze Zorgstandaard is een agenda voor de verdere toepassing ervan.

Van de Zorgstandaard bestaat een weten­schappelijke versie en een Patiëntenversie.

Zorgstandaard wetenschappelijke versie

Zorgstandaard patiëntenversie