Literatuur en informatie

Samenwerking patiënten,
bedrijfs- en verzekeringsartsen
en pijnbehandelaars

Zullen we het ook echt eens gaan doen?
Steeds meer is het duidelijk dat een inter­disciplinaire aanpak van chronische pijn tot een beter resultaat leidt, maar hoe doe je dat? Ilona Thomassen, Kris Vissers, Michel Reneman vertellen er over in dit Zeepkist-artikel. Ze geven een paar voorbeelden, maar het belangrijkste is: neem zelf initiatief en neem er geen genoegen mee dat er misschien vele moeilijk te nemen hobbels zijn.

Pijn is persoonlijkPijn is persoonlijk

Meer dan 2.000.000 Nederlanders en meer dan 750.000 Vlamingen hebben chronische pijn. Dat heeft grote gevolgen voor hun leven. Maar omdat pijn nog steeds een taboe is, verbergen patiënten die vaak. Het is tijd om dat taboe te doorbreken. Marleen Schefferlie neemt in Pijn is persoonlijk het voortouw.
Schefferlie heeft fibromyalgie, de wetenschap­pelijke naam voor chronische pijn in spier- en bindweefsel. In Pijn is persoonlijk beschrijft zij haar eigen ‘pijn-cv’ en interviewt ze elf lotge­noten. Centraal staat hun ervaring: de pijn­geschiedenis, de therapieën en de levens­filosofie die hen op de been houdt. Hun per­soonlijke verhalen vormen samen een rijke waaier aan levenswijsheid en kracht.

‘Een zeer persoonlijke kijk in het leven en de beleving van mensen met pijn. Het taboe dat rust op praten over pijn wordt in dit boek doorbroken.’ – Rinie Geenen, hoogleraar psychologie Universiteit Utrecht.

Marleen Schefferlie | € 18,99 | paperback | 190 pagina’s | 13,5 x 21 cm | ISBN 9789021565422 |
€ 9,99 (e-book) | ISBN 9789021565439 (e-book)

Handboek behandeling van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachtenNieuw handboek SOLK

Handboek SOLK | Lannoo Campus NL

De nieuwste medische en psychologische kennis over behandeling van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) nu verzameld in één handboek.

Met medewerking van 50 experts in genees­kunde, psychologie, fysiotherapie en andere vakgebieden.

pijntoolkit boekjeNederlandse toolkit CHANGE PAIN

pijntoolkit boekje[/caption]De pijntoolkit CHANGE PAIN was al in het Engels en nog wat talen beschikbaar, maar kent nu ook een Nederlandse versie. Deze pijntoolkit geeft u tools voor zelfmanagement van uw pijn. Het boekje bevat duide­lijke informatie, handige tips en suggesties om u te helpen omgaan met uw pijnklachten.

CHANGE PAIN is een internationaal initiatief om de behandeling van ernstige chronische pijn te opti­maliseren. Het doel van CHANGE PAIN is het beter begrijpen van de behoeften van patiënten met ernstige chronische pijn en het ontwikkelen van oplossingen om de pijnbehandeling te verbeteren.

chronische pijn verklaard boekChronische pijn verklaard

Buikpijn, hoofdpijn, rugpijn: één op de vijf Neder­landers heeft elke dag pijn Wat gebeurt er in ons brein en in ons centraal zenuwstelsel als er pijn optreedt? En wat gebeurt er als de pijn niet meer weggaat? Dit boek legt in begrijpelijke taal uit hoe het kan dat chronische pijn maar niet overgaat en welke factoren lichamelijke, psychische en omgevingsfactoren – hierbij een rol spelen. De nieuwste inzichten in hoe pijn werkt in het menselijk lichaam worden afgewisseld met diverse levensverhalen van bekende mensen met chronische pijn.

Graded exposerGraded Exposure: onmisbaar boek voor behandelaars chronische pijn

Graded Exposure, een cognitief gedragsmatige aanpak van chronische pijn, is een onmisbaar boek voor alle zorgprofessionals die werken met (chronische) pijnpatiënten zoals fysio­therapeuten, oefenthera­peuten, ergothera­peuten, psychologen, maatschap­pelijk werkers en (revalidatie)artsen. Het geeft thera­peuten en artsen inzicht in een cognitieve gedrags­matige behandelstrategie bij langdurige pijn­klachten aan het bewegingsapparaat waarbij de angst voor het bewegen verhoogd is.
Graded Exposure gaat dieper in op de diverse patiëntengroepen en aandoeningen, zoals chronische lage rugklachten, complex regionaal pijn syndroom en whiplash. Door middel van praktijkcasussen geven de auteurs duidelijk weer op welke wijze een behandeling door systematische blootstelling aan bewegen kan bijdragen aan angsteducatie en beter functioneren. Ook de organisatorische aspecten van graded exposure komen aan bod. Hierbij komen onder meer groeps­behandelingen, individuele behandelingen en eerstelijnsbehandelingen aan bod.

Auteurs: Prof.Dr. J.A. Verbunt en
Prof. Dr. R.J.E.M. Smeets

Boek Vonken in de meterkast_Vonken in de meterkast

De schokkende strijd tegen depressie, Parkinson en andere hersenziekten.

Ons brein is een meterkast, een netwerk van kabels dat het lichaam van stroom voorziet. Soms ontstaat er kortsluiting – kabels slijten, stoppen slaan door – met hersenziekten als gevolg. Op dat moment kan elektriciteit uitkomst bieden. Depressie, Parkinson en chronische pijn; met een stroomstoot kunnen steeds meer mensen van hun klachten worden afgeholpen. vonken-in-de-meterkast.

In Vonken in de meterkast laat Bart Lutters ons kennismaken met de fascinerende wereld van de neurostimulatie; van de allereerste vonk tot de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen. Wie is er ooit op het idee gekomen om een patiënt onder stroom te zetten? Welke ziektes kunnen er met stroom behandeld worden?
En wat doet zo’n stroomstoot eigenlijk met onze hersenen? Vonken in de meterkast gaat over elektrische vissen en op-afstand bestuurbare stieren, robotarmen en gereanimeerde lede­maten, maar vooral over hoe stroom ons al duizenden jaren beter maakt.

Bart Lutters is zijn artsenopleiding aan het afronden (Selective Utrecht Medical Master)
en wordt gefascineerd door alles wat met de hersenen te maken heeft. Hij heeft diverse prijzen gewonnen voor zijn onderzoek naar epilepsie en schrijft regelmatig over de ge­schiedenis van de geneeskunde in onder andere Brain, het toonaangevende wetenschap­pelijke tijdschrift op het gebied van de neuro­wetenschappen.

Lieve Help! Steunen en gesteund worden bij chronische pijn en ander onzichtbaar leed

Het complete boek als e-book voor tablet, telefoon en laptop! 4de druk!

Dit boek is voor de helft geschreven voor de chronisch pijnpatiënt zelf, de andere helft is voor de partner, opgroeiende kinderen, familie en vrienden.

Alle do’s en don’ts, meer dan 300 praktische en onmiddellijk toepasbare tips, adviezen en handvatten voor patiënten én de mensen om hen heen.

Begrijp de pijn

Elke pijn is echt en voor veel mensen is het een slopend deel van hun leven. Beter begrijpen waarom dingen zeer doen kan iemand helpen zijn pijn te begrijpen. Zodat ze door kunnen gaan met hun dagelijkse leven. Recente inzich­ten op het gebied van de neurofysiologie, beeld­vormend hersenonderzoek, immuno­logie, psychologie en celbiologie hebben geleid tot een platform van kennis van waaruit we ons verder in het verschijnsel pijn kunnen verdiep­en.

Leven met pijn Antje O‘Leven met pijn’: een gids voor CRPS-patiënten en hun omgeving

Leven met pijn is een praktische gids met informatie over CRPS en de gevolgen van deze ziekte op het leven van de patiënt en zijn omgeving. Het is geschreven door Antje O., dertig jaar, schrijfster en pijnpatiënt.
Het verschijnt De lezer krijgt bovendien tips aangereikt om het leven met deze complexe aandoening gemakkelijker te maken. Op CRPS Awareness Day, 7 november 2016, verschijnt deze nieuwe publicatie van Amsterdam Publishers .

‘Ik begrijp nu wat er met me aan de hand is.
Dat het belangrijk is om rekening te houden
met rust en dat ik zelf grenzen moet stellen.’

CRPS, ofwel het Complex Regionaal Pijn Syn­droom is een relatief onbekende maar buiten­gewoon pijnlijke ziekte. Gelukkig geneest het merendeel van de patiënten binnen enkele maanden. De overige patiënten behouden echter de klachten en belanden in een lang­durige of zelfs chronische ziektetoestand.
CRPS heb je het hele jaar door. Toch staat november 2016, zoals elk jaar, in het teken van deze aandoening. Het doel is CRPS onder de aandacht brengen aangezien veel mensen nog nooit van deze complexe aandoening gehoord hebben. Omdat ook Antje CRPS heeft en haar steentje wil bijdragen, heeft zij ervoor gekozen om haar boek Leven met pijn Een gids voor CRPS-patiënten en hun omgeving op de CRPS Awareness Day te lanceren.

Antje werkte als verpleegkundige toen ze op een dag viel en haar enkel verzwikte. Ze dacht dat de pijn na een paar weken over zou gaan, maar hij werd juist erger. De weken werden maanden en nu heeft ze al vier jaar CRPS, oftewel het Com­plex Regionaal Pijn Syndroom. Dit veran­derde haar leven ingrijpend. Zodra Antje te horen kreeg dat ze CRPS had, begon haar gevecht met de ziekte. Ze wilde weer de oude worden en gaf alle mogelijke behandelingen een kans. Helaas werd zij niet beter en was na verloop van tijd uitbehandeld.

Hoe moest het nu verder? Hoe moest ze haar leven met CRPS vormgeven? Antje had behoefte aan een praktisch boek dat haar daarbij hielp, maar vond het nergens. Daarom besloot ze het zelf te schrijven. Antje’s ervaringen bij het leren leven met de pijn, de fysieke beperkingen, het onbegrip en de emoties waarmee ze te kampen krijgt, vormen de rode draad van dit boek. Antje ontdekt dat het leven niet ophoudt als je CRPS hebt en leert er opnieuw van te genieten, zelfs met pijn. Daarnaast doen haar ouders en haar partner hun verhaal, want ook voor hen is het niet gemakkelijk om met ‘die onzichtbare ziekte’ om te gaan.

Sensitisatie demonstratie video

Filmpjes met uitleg over chronische pijn. Een van de beste video’s op het internet die aan de hand van een demonstratie chronische pijn en de daarbij horende sensitisatie demonstreert.

Daarnaast wordt er in de video uitgelegd dat er op lichaamsniveau niks gedaan kan worden, maar dat de focus moet worden gelegd op het verminderen van deze sensitisatie in het brein.