Cursus Sterk met pijn

Heb je chronische pijn en kun je een steuntje in de rug gebruiken? De laagdrempelige cursus Sterk met pijn helpt mensen op weg naar het beter omgaan met chro­nische pijn. Dat is voor iedereen verschillend. Sleutel­woorden zijn kijken naar je eigen mogelijk­heden en zelf én samen doen.

Cursus sterk met pijn

Face to Face cursus

De cursus bestaat uit een kennismakings­bijeenkomst, daarop volgend 8 bijeenkomsten van 2 uur en een terugkombijeenkomst na 3 maanden. Wekelijks be­spreken we een huis­werkopdracht. We werken met minimaal 6 deelnemers. De eigen bijdrage is vastgesteld op 99 euro*. Sommige zorgverzekeraars vergoeden deze kosten, vraag het vooral na. Deze cursus is exclusief voor leden van de patiëntenorganisaties aangesloten bij het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem.

* voor dit cursusbedrag ontvangen de cursisten ook bij de 1e cursusbijeenkomst het boek “Lieve Help” van Anna Raymann cadeau.

Online cursus

Naast de Face to Face cursus hebben we al enige tijd ook een online variant die bestaat uit een kennismakings­bijeenkomst, daarop­volgend 10 lessen van 1,5 uur via ZOOM en een terugkombijeenkomst na drie maanden.De opzet van de online cursus verschilt qua inhoud niet van de Face to Face cursus en zal voortaan ook in het voorjaar en najaar worden verzorgd. De eigen bijdrage is vastgesteld 65 euro*. Sommige zorgverzekeraars vergoeden deze kosten, vraag het vooral na. Deze cursus is exclusief voor leden van de patiënten­organisaties aangesloten bij het Samen­werkingsverband Pijnpatiënten naar één stem.

* voor dit cursusbedrag ontvangen de cursisten ook bij de 1e cursusbijeenkomst het boek “Lieve Help” van Anna Raymann cadeau.

Nieuwe (online) cursussen

Sterk met Pijn van start

In 2024 gaan er weer nieuwe cursussen van start, zowel op locatie als online.
In januari start de cursus in Almere en maart in Utrecht. Tevens starten er in maart weer nieuwe online cursussen Sterk met Pijn.

Deze cursus is een initiatief van SWP en exclusief voor aangesloten lid-organisaties.

Kijk op de webpagina voor meer informatie over de zelfmanagement cursus voor meer regie en grip op leven met chronische pijn.

Reacties deelnemers

‘Ik begrijp nu wat er met me aan de hand is. Dat het belangrijk is om rekening te houden met rust en dat ik zelf grenzen moet stellen.’

‘De cursus was een openbaring voor me. Ik heb van iedereen wat geleerd en het doet me erg goed.’

‘Ik heb geleerd er het beste van te maken.
Het is wat het is. Je moet inleveren, maar het is wel te doen.’

Meer weten? Mail ons.

 

Begeleiders

De cursus wordt begeleid door speciaal hiervoor ge­trainde vrijwilligers. Zij werken vanuit hun eigen er­varingsdeskundigheid.
Zij hebben zelf ook chronische pijn (gehad). Dat maakt deze cursus extra bijzonder!
Tijdens elke bijeenkomst wordt tijd vrij­gemaakt voor aandacht voor het lichaam door het doen van ontspannings­oefeningen.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
• De meest voorkomende klachten
• Oorzaken en herkenning
• Balans tussen draaglast en draagkracht
• Communicatie met uw omgeving, de huisarts en uzelf
• Kijken naar je eigen mogelijkheden
• Hoe ga ik hierna verder