Artikel Zorginstituut Magazine maart 2024. In Nederland hebben ongeveer 3 miljoen mensen chronische pijn. De behandeling van deze patiënten kan beter, bleek eerder uit een inventarisatie door het Zorginstituut.

Pijnbehandelaars zelf wisten dat al langer. De zorgstandaard voor chronische pijn is nu aangevuld met de ‘Leidraad organisatie en werkwijze zorg voor patiënten met chronische pijn’. Deze is bedoeld om de zorg beter te organiseren, zodat patiënten sneller de juiste behandeling krijgen.