Actueel

Zorgstandaard is klaar

Het doel van deze zorgstandaard is: het snel herkennen van mensen met acute pijn die chronisch kan worden; optimale samenwerking tussen patiënten en behandelaars; betere zorg voor patiënten met chronische pijn.

We willen de bezoekers van deze website op de hoogte houden van het laatste nieuws over het omgaan met chronische pijn.

Oprichting Pijnfonds Nederland

Recent is het Pijnfonds Nederland opgericht. Dit fonds wil het gemakkelijker maken om onderzoek te doen naar chronische pijn en de behandeling ervan.

Cursusbegeleiders Sterk met Pijn gezocht!

Heb jij chronische pijn en wil jij jouw ervaring inzetten voor anderen? Kan je verder kijken dan je eigen klachten? Wie weet ben jij straks onze nieuwe collega!

Kijk voor meer informatie op onze cursuspagina

Congres Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS) 

- Erasmus MC

De patiëntenvereniging CRPS bestaat 35 jaar. Dit vierde de vereniging met een congres op 24 juni jl. Met dit congres willen we de nieuwe inzichten en ontwikkelingen bij diagnostiek en behandelingen voor het voetlicht brengen.

Lees meer informatie over het congres, het programma en terugkijken:

Webinar over Gordelroos

Het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem (SWP) organiseerde op 1 maart samen met pijnspecialist dr. Mienke Rijsdijk, UMC Utrecht, een webinar over gordelroos in de Bewustwordingsweek van 27 februari tot 5 maart.

Gordelroos is geen bekende aandoening, maar komt wel veel voor. Er is daardoor veel stil leed. Daarom werd er in die week, wereldwijd en in Nederland voor het eerst, aandacht gevraagd hiervoor. Dr. Mienke Rijsdijk vertelt over deze pijnlijke aandoening die start met blaasjes maar kan bij sommigen leiden tot een chronische (zenuw)pijn. Een patiënt vertelt over haar ervaring met gordelroos en de gevolgen van chronische pijn en tenslotte vertelt drs. Lisa Adriaansen over de ontwikkelingen binnen wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van deze (zenuw)pijn.

De webinar is mogelijk gemaakt door GSK

https://youtu.be/7d-iuhpyfKc

Om helemaal op de hoogte te zijn van gordelroos en van de bewustwordingsweek gordelroos kun je verder lezen op www.aandachtvoorgordelroos.nl

Samen kom je verder

Zorgstandaard Chronische Pijn

 In 2012 vonden verschillende pijnpatiëntenorganisaties dat er meer lijn moest komen in de behandeling van chronische pijn. Mensen met pijn hoorden te vaak: “uw pijn zit tussen uw oren. Er is geen oorzaak te vinden”. Wat deden die patiëntenorganisaties vervolgens?

Leidraad Chronische Pijn

De Zorgstandaard Chronische Pijn beschrijft de gewenste organisatie van de pijnzorg. Maar niet hoe de pijnzorg er in de praktijk van alle dag uit ziet. Dat staat in de Leidraad Chronische Pijn. Wil je weten wat er in de Leidraad staat?

Pijnpatiënten naar één stem is een vereniging en verder

In het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem laten mensen met chronische pijn gezamenlijk één stem horen in overleg met zorgaanbieders, de (farmaceutische) industrie, verzekeraars, de politiek en overheden.
Doel van de samenwerkende pijnpatiëntenorganisaties is verbetering van de pijnzorg in Nederland, vanuit patiëntenperspectief. Dit wordt zichtbaar in onder meer:

    • Erkenning van chronische pijn als zelfstandige aandoening.
    • Voorkoming van chroniciteit door adequate acute pijnzorg: vroegtijdige diagnose en multidisciplinaire behandeling.
    • Begrip voor patiënten met chronische pijn bij behandelaars.
    • Het voorkómen van dóórbehandeling bij gebrek aan reëel vooruitzicht op klachtenvermindering.
    • Pijnpatiënten die zich richten op wat zij nog wél kunnen in plaats van op dat wat niet (meer) mogelijk is.