Actueel

Zorgstandaard is klaar

Het doel van deze zorgstandaard is: het snel herkennen van mensen met acute pijn die chronisch kan worden; optimale samenwerking tussen patiënten en behandelaars; betere zorg voor patiënten met chronische pijn.

We willen de bezoekers van deze website op de hoogte houden van het laatste nieuws over het omgaan met chronische pijn.

Vacature - Beleidsmedewerker

Het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem heeft een vacature voor een beleidsmedewerker die de volgende taken gaat vervullen:
 
◾Ondersteuning van vier werkgroepen:
1. Patiënteninbreng bij de ontwikkeling van zorgpaden.
2. Patiënteninbreng bij Regionale Samenwerkingsovereenkomsten.
3. Verzamelen van materiaal voor opleidingen, nascholing en patiënten-educatie.
4. Inventarisatie gegevens over kinderen met chronische pijn.
◾De ondersteuning bestaat o.a. uit organisatie, agendering, verslaglegging en ondersteuning van de voorzitter van elke werkgroep. Daarnaast inhoudelijk uitzoekwerk voor elke werkgroep.
◾Signaleren van ontwikkelingen en zien van kansen op het gebied van chronische pijn.
◾Verzorgen in- en externe communicatie (o.a. voortgangsberichten, ondersteuning van bestuur van het SWP).
◾Inhoud aanleveren voor de online nieuwsbrief c.q. website
Lees meer informatie over de functie en solliciteren 

 

____________________________

PVVN 25 jaar - jubileumbijeenkomst

Lidorganisatie PVVN (Patiëntenvereniging voor Neuromodulatie) viert op 13 april 2024 haar 25-jarig jubileum. 

Het thema van de bijeenkomst is: Doorbreken van Taboes 

Lees meer informatie over het programma, de locatie en aanmelden in de flyer.

Gordelroos bewustwordingsweek (GBW) in Nederland
Iedereen heeft wel eens gehoord over gordelroos, maar weinig mensen weten wat voor ziekte het precies is en welke symptomen je kunt ervaren. Eén op de vier Nederlanders kan gordelroos krijgen.


Om de veelvoorkomende ziekte een gezicht te geven en bespreekbaarder te maken wordt van 26 februari t/m 3 maart de tweede editie van de Gordelroos Bewustwordingsweek georganiseerd.


Tijdens de Gordelroos Bewustwordingsweek zetten we ons samen in met onder andere het
Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem, GGD Platforms, International Federation on Aging (IFA), Stichting Pijn-Hoop en GSK om meer bewustwording te creëren rondom gordelroos. De verhalen van anderen horen en je eigen ervaringen delen, kan opluchten. Dat is belangrijk, want de impact en de gevolgen van deze ziekte kunnen soms net zo groot als onzichtbaar zijn - zélfs voor naasten.

Op www.aandachtvoorgordelroos.nl vind je informatie, praktische tips en verhalen. 

 

___________________________

Oprichting Pijnfonds Nederland

Recent is het Pijnfonds Nederland opgericht. Dit fonds wil het gemakkelijker maken om onderzoek te doen naar chronische pijn en de behandeling ervan.

___________________________

___________________________

Patiëntenevenement en paneldiscussie - 6 dec

QSPainRelief (qspainrelief.eu) is een Europees onderzoeksproject. In dit project onderzoeken ze hoe er een effectieve combinatie van verschillende medicijnen ontwikkeld kan worden voor de behandeling van chronische pijn bij individuele patiënten.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een geheel nieuwe aanpak (kwantitatieve systeemfarmacologie, in het Engels en afgekort “QSP”) waarin veel gegevens worden gecombineerd om te proberen te voorspellen wanneer goede of betere pijnverlichting zal optreden. In dit project wordt gestreefd naar open en interactieve communicatie met chronische pijnpatiënten zelf, door het verspreiden van duidelijke informatie en directe interactie. Je kunt je hiervoor aanmelden.

Wanneer: woensdag 6 december van 14.00 – 16.00 uur
Locatie: Centre for Human Drug Research, Zernikedreef 8, Leiden (ook online bij te wonen)

Voor meer informatie klik hier

Nieuwe (online) cursussen

Sterk met Pijn van start

In 2024 gaan er weer nieuwe cursussen van start, zowel op locatie als online.
In januari is de cursus gestart in Almere en in april gaan we starten in Utrecht. In het najaar staat Gouda op de planning. Tevens starten er in maart weer nieuwe online cursussen Sterk met Pijn.

Deze cursus is een initiatief van SWP en exclusief voor aangesloten lid-organisaties.

Kijk op de webpagina voor meer informatie over de zelfmanagement cursus voor meer regie en grip op leven met chronische pijn.

 

____________________________

SWP in magazine 'Pijn en Pijnbestrijding'

SWP bestuursvoorzitter Ilona Thomassen en algemeen bestuurslid Louk de Both staan met een artikel in het 'Nederlands Tijdschrift voor Pijn en Pijnbestrijding (NTPP)' dat is aangesloten bij PA!N.

PA!N staat voor Pijn Alliantie in Nederland en bevordert de preventie en behandeling van chronische pijnklachten in Nederland. Lees het artikel hier: 

____________________________

SWP in magazine 'Pijn en Pijnbestrijding'

SWP bestuursvoorzitter Ilona Thomassen en algemeen bestuurslid Louk de Both staan met een artikel in het 'Nederlands Tijdschrift voor Pijn en Pijnbestrijding (NTPP)' dat is aangesloten bij PA!N.

PA!N staat voor Pijn Alliantie in Nederland en bevordert de preventie en behandeling van chronische pijnklachten in Nederland. Lees het artikel hier: 

____________________________

Cursusbegeleiders Sterk met Pijn gezocht!

Heb jij chronische pijn en wil jij jouw ervaring inzetten voor anderen? Kan je verder kijken dan je eigen klachten? Wie weet ben jij straks onze nieuwe collega!

Kijk voor meer informatie op onze cursuspagina

____________________________

Onderzoek naar zingeving in de ergo- en fysiotherapie

De Kenniswerkplaats Zingeving heeft een vragenlijst opgesteld over ervaringen van zin, krachtbronnen en belemmeringen. Daarnaast inventariseren ze de behoeften rondom zingeving in de behandeling door fysio- en ergotherapeuten.

Lees meer informatie en vul de vragenlijst in

Congres Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS) 

- Erasmus MC

De patiëntenvereniging CRPS bestaat 35 jaar. Dit vierde de vereniging met een congres op 24 juni jl. Met dit congres willen we de nieuwe inzichten en ontwikkelingen bij diagnostiek en behandelingen voor het voetlicht brengen.

Lees meer informatie over het congres, het programma en terugkijken:

___________________________

UMCG leidt grootschalige preventiecampagne over chronische pijn

Mensen weten te weinig over pijn, melden zich te weinig bij zorginstellingen en als ze dat al doen, krijgen ze niet altijd de dezelfde adviezen.

Om hier iets aan te doen, start het UMCG samen met Medisch Centrum Leeuwarden, Treant, Transcare en verschillende Duitse organisaties een meerjarig project dat gericht is op meer bewustwording over pijn. Hoe ga je om met pijn, hoe voorkom je (chronische) pijn en hoe ga je om met medicijnen? Het Nederlands-Duitse project wordt geleid door het UMCG Pijncentrum van de afdeling Anesthesiologie en gefinancierd door Interreg Deutschland-Nederland, met een subsidie van 1,85 miljoen euro.

___________________________

Webinar over Gordelroos

Het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem (SWP) organiseerde op 1 maart om 14.00 uur samen met pijnspecialist dr. Mienke Rijsdijk, UMC Utrecht, een webinar over gordelroos in de Bewustwordingsweek van 27 februari tot 5 maart 2023.

Gordelroos is geen bekende aandoening, maar komt wel veel voor. Er is daardoor veel stil leed. Daarom wordt er in deze week, wereldwijd en in Nederland voor het eerst, aandacht gevraagd hiervoor.                                                                                                                                                                     Dr. Mienke Rijsdijk vertelt over deze pijnlijke aandoening die start met blaasjes maar kan bij sommigen leiden tot een chronische (zenuw)pijn. Een patiënt vertelt over haar ervaring met gordelroos en de gevolgen van chronische pijn en tenslotte vertelt drs. Lisa Adriaansen over de ontwikkelingen binnen wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van deze (zenuw)pijn.

Samen kom je verder

Zorgstandaard Chronische Pijn

 In 2012 vonden verschillende pijnpatiëntenorganisaties dat er meer lijn moest komen in de behandeling van chronische pijn. Mensen met pijn hoorden te vaak: “uw pijn zit tussen uw oren. Er is geen oorzaak te vinden”. Wat deden die patiëntenorganisaties vervolgens?

Leidraad Chronische Pijn

De Zorgstandaard Chronische Pijn beschrijft de gewenste organisatie van de pijnzorg. Maar niet hoe de pijnzorg er in de praktijk van alle dag uit ziet. Dat staat in de Leidraad Chronische Pijn. Wil je weten wat er in de Leidraad staat?

Pijnpatiënten naar één stem is een vereniging en verder

In het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem laten mensen met chronische pijn gezamenlijk één stem horen in overleg met zorgaanbieders, de (farmaceutische) industrie, verzekeraars, de politiek en overheden.
Doel van de samenwerkende pijnpatiëntenorganisaties is verbetering van de pijnzorg in Nederland, vanuit patiëntenperspectief. Dit wordt zichtbaar in onder meer:

    • Erkenning van chronische pijn als zelfstandige aandoening.
    • Voorkoming van chroniciteit door adequate acute pijnzorg: vroegtijdige diagnose en multidisciplinaire behandeling.
    • Begrip voor patiënten met chronische pijn bij behandelaars.
    • Het voorkómen van dóórbehandeling bij gebrek aan reëel vooruitzicht op klachtenvermindering.
    • Pijnpatiënten die zich richten op wat zij nog wél kunnen in plaats van op dat wat niet (meer) mogelijk is.