Actueel

Zorgstandaard is klaar

Het doel van deze zorgstandaard is: het snel herkennen van mensen met acute pijn die chronisch kan worden; optimale samenwerking tussen patiënten en behandelaars; betere zorg voor patiënten met chronische pijn.

We willen de bezoekers van deze website op de hoogte houden van het laatste nieuws over het omgaan met chronische pijn.

Cursusbegeleiders Sterk met Pijn gezocht!

Heb jij chronische pijn en wil jij jouw ervaring inzetten voor anderen? Kan je verder kijken dan je eigen klachten? Wie weet ben jij straks onze nieuwe collega!

Oprichting Pijnfonds Nederland

Recent is het Pijnfonds Nederland opgericht. Dit fonds wil het gemakkelijker maken om onderzoek te doen naar chronische pijn en de behandeling ervan.

Congres Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS) 

24 juni 2023 - Erasmus MC

De patiëntenvereniging CRPS bestaat 35 jaar. Met dit congres willen we de nieuwe inzichten
en ontwikkelingen bij diagnostiek en behandelingen voor het voetlicht brengen.

Lees meer informatie over het congres, het programma en aanmelden:

Samen kom je verder

Zorgstandaard Chronische Pijn

 In 2012 vonden verschillende pijnpatiëntenorganisaties dat er meer lijn moest komen in de behandeling van chronische pijn. Mensen met pijn hoorden te vaak: “uw pijn zit tussen uw oren. Er is geen oorzaak te vinden”. Wat deden die patiëntenorganisaties vervolgens?

Leidraad Chronische Pijn

De Zorgstandaard Chronische Pijn beschrijft de gewenste organisatie van de pijnzorg. Maar niet hoe de pijnzorg er in de praktijk van alle dag uit ziet. Dat staat in de Leidraad Chronische Pijn. Wil je weten wat er in de Leidraad staat?

Pijnpatiënten naar één stem is een vereniging en verder

In het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem laten mensen met chronische pijn gezamenlijk één stem horen in overleg met zorgaanbieders, de (farmaceutische) industrie, verzekeraars, de politiek en overheden.
Doel van de samenwerkende pijnpatiëntenorganisaties is verbetering van de pijnzorg in Nederland, vanuit patiëntenperspectief. Dit wordt zichtbaar in onder meer:

    • Erkenning van chronische pijn als zelfstandige aandoening.
    • Voorkoming van chroniciteit door adequate acute pijnzorg: vroegtijdige diagnose en multidisciplinaire behandeling.
    • Begrip voor patiënten met chronische pijn bij behandelaars.
    • Het voorkómen van dóórbehandeling bij gebrek aan reëel vooruitzicht op klachtenvermindering.
    • Pijnpatiënten die zich richten op wat zij nog wél kunnen in plaats van op dat wat niet (meer) mogelijk is.