Leidraad Chronische Pijn

In 2019 heeft de Wereld Gezondheids­organisatie (WHO) chronische pijn erkend als een zelfstandige ziekte/aandoening. Dat wordt beschreven in de zogenaamde ICD-11 (International Classification of Diseases for Mortality and Morbidity Statistics). In die ICD-11 wordt beschreven dat chronische pijn een ziekte is, die door meerdere oor­zaken tege­lijker­tijd kan ontstaan. Het gaat dan om biologische oorzaken, psychologische oorzaken en sociale oorzaken.

Voordat de WHO dit besloot, werd chronische pijn alleen erkend als een bijverschijnsel van andere aandoeningen. En als er geen oorzaak te vinden was, dan moet het wel tussen je oren zitten. De Leidraad is opgesteld om de Zorg­standaard beter te kunnen uitvoeren. In de Leidraad staan aanbevelingen over hoe de pijnzorg er in de praktijk uit zou moeten zien. Ook staat er in welke pijnbehandelaar waarvoor verantwoordelijk is bij toepassing van de Zorgstandaard.

Er is een concept van die Leidraad gereed. Als de Leidraad gepubliceerd is, komt dat op deze website te staan.