Vanuit de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) doen we onderzoek naar de inzet van Virtual Reality (VR) in de fysiotherapiebehandeling van mensen met chronische lage rugpijn.

Meer informatie over de VARIETY-trial is hier te vinden: VARIETY staat voor: therapeutic VirtuAl Reality IntEgrated within physioTherapY (han.nl)

De Variety-trial gaat enkel over chronische lage rugpijn, maar dit deelonderzoek gaat over alle vormen van chronische pijn. En aangezien er al vrij veel mensen met rugpijn meedoen willen ze juist graag ook andere groepen mensen includeren in onze studie.

Het is bekend dat de patiënt verwachting over een chronische pijnbehandeling van belang is, maar over de verwachting van VR is nog niet veel bekend. Daarom gaat dit onderzoek over uw verwachtingen van VR als behandeling voor chronische pijn. Deelname aan onze online enquête duurt ongeveer 10 minuten.

Om mee te doen: ga naar de enquete