In Nederland staan we voor een significante uitdaging: meer dan 2,3 miljoen mensen worden jaarlijks geconfronteerd met lagerugpijn, wat leidt tot meer dan 1,6 miljoen bezoeken aan de fysiotherapeut. De zorgkosten in de tweede lijn voor lage ruggerelateerde klachten worden geschat op 110 miljoen euro. Dit benadrukt niet alleen de prevalentie van het probleem maar ook de economische impact op onze gezondheidszorg. Ondanks deze alarmerende cijfers is er een duidelijk gebrek aan toegang tot betrouwbare en eenvoudig te begrijpen informatie, wat leidt tot onnodige angst, vertraging in het herstelproces en soms zelfs overbodige medische ingrepen.

 

De Missie van Let’s Go Fysio
Let’s Go Fysio is ontwikkeld om deze kloof te dichten door middel van een innovatief online platform dat accurate, wetenschappelijk onderbouwde informatie over lage rugpijn aanbiedt. Ons doel is om patiënten de regie over hun herstel te geven door antwoord te geven op cruciale vragen over de aard van hun klachten, behandelopties en het verwachte hersteltraject. Zo beogen we onnodige medische ingrepen te vermijden, de druk op dure diagnostische procedures zoals MRI’s te verlagen en patiënten een toekomstbestendig inzicht te bieden in de ontwikkeling van rugpijn.

 

Wat Biedt Let’s Go Fysio?

Het platform heeft veel potentie met innovatieve oplossingen, waaronder:
– Online Artikelen, Cursussen en Modules: Educatie over rugpijn om patiënten te voorzien van de kennis die nodig is om hun klachten te begrijpen en aan te pakken.
– Patiënten Journey Tijdslijn: Een visualisatie van het hersteltraject, waardoor patiënten hun voortgang kunnen zien en beheren.
– Triage Systeem: Een beoordelingssysteem voor zorgcomplexiteit, ondersteunend bij het ontwikkelen van op maat gemaakte zorg (stepped care) – van zelfmanagement tot persoonlijke consultaties.
– Samen Beslissen en Keuzehulpen: Tools die patiënten empoweren om geïnformeerde beslissingen te maken over hun behandeling.
– Community Building: Een sociaal vangnet waar patiënten ervaringen kunnen delen en steun kunnen vinden bij lotgenoten.
– Publieke Campagnes: Landelijke initiatieven om het bewustzijn over rugpijn en effectieve behandelmethoden te vergroten.

 

Onze Kernwaarden

– Educatie: Wij bieden intensieve voorlichting, gestoeld op de nieuwste wetenschappelijke inzichten.
– Toegankelijkheid: Alle informatie is geschreven in begrijpelijke taal (B1-niveau), waardoor het toegankelijk is voor een breed publiek.
– Interactiviteit: Patiënten kunnen persoonlijke vragen stellen, wat zorgt voor een op maat gemaakte informatievoorziening.
– Innovatie in Behandeling: Wij promoten uitsluitend behandelingen die worden aanbevolen door recente wetenschappelijke richtlijnen.

 

Antwoord op een Maatschappelijke Behoefte

Let’s Go Fysio sluit naadloos aan bij de behoeften die zijn geïdentificeerd door onder andere het Zorginstituut Nederland (ZIN) met betrekking tot de informatievoorziening voor patiënten met lage rugklachten. Door te focussen op educatie, het centraliseren van betrouwbare informatie, en het inzichtelijk maken van behandeluitkomsten, vervullen we een belangrijke behoefte voor zowel patiënten als zorgverleners.

www.letsgofysio.nl