SWP-lidorganisatie Hoofdpijnnet heeft meegewerkt aan een opiniestuk gepubliceerd in het AD op 23 mei 2024 en op de website. Een grote groep migrainepatiënten wacht al sinds 2021 of medicatie, die hun leven weer draaglijk kan maken, in de basisverzekering komt. Het verminderen van pijn lijkt ondergeschikt aan kosten. “Laten we ervoor zorgen dat we blijven profiteren van innovatie en dat de Nederlandse patiënt niet onnodig in de kou komt te staan.”

De Kamercommissie VWS praat binnenkort over het tekort en de kosten van medicijnen in ons land. Het dossier ‘CGRP-remmer’, de naam van de reddende migrainemedicatie, is de ultieme illustratie van de kritiek uit de samenleving wat betreft die beschikbaarheid.

Migraine is een moeilijk behandelbare hersenziekte, die vaak verborgen blijft voor de buitenwereld. Tijdens een aanval brengen patiënten hun tijd het liefste door in een donkere kamer, afgezonderd van werk, privé en sociaal leven. De uitspraak: ‘Ik heb vanwege migraine het diner van mijn eigen bruiloft moeten missen’, laat zien hoe ingrijpend deze ziekte kan zijn. Sinds 2019 is de CGRP-remmer beschikbaar voor mensen met de meest zware vorm van migraine. In januari 2022 dienden drie farmaceuten een eerste verzoek in bij het Zorginstituut Nederland (dat de minister adviseert over opname van medicijnen in het basispakket) voor een tweede groep patiënten: zij die meer dan vier migrainedagen per maand hebben. De inschatting is dat het momenteel gaat om drieduizend mensen. Het medicijn kost jaarlijks 6000 euro per persoon. Het gaat dus om 18 miljoen euro aan zorgkosten. Op verzoek van Hoofdpijnnet heeft SEO Economisch Onderzoek in 2021 berekend wat de samenleving kwijt is aan kosten door ziekteverzuim van migrainepatiënten.

Het gaat om een bedrag van tussen de 2,3 en 4,2 miljard euro per jaar. Het Zorginstituut Nederland vraagt de farmaceuten echter keer op keer naar nieuwe data om de economische meerwaarde van de CGRP-remmers aan te tonen. Dit terwijl de resultaten van de remmers vaak spectaculair zijn. Een derde van de patiënten met zware migraine zegt ‘zijn leven terug’ te hebben en een derde ervaart een opmerkelijke verbetering van de kwaliteit van leven. Mocht binnenkort het derde, tevens laatste, verzoek door het Zorginstituut worden afgewezen, dan zal dit een grote groep migrainepatiënten tot wanhoop drijven. Onlangs heeft de Vereniging van Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) een reeks vragen over medicijnen en de kosten op een rijtje gezet. Ze concludeerde dat na inflatiecorrectie de medicijnuitgaven per inwoner al achttien jaar gelijk zijn, medicijnuitgaven een steeds kleiner deel van het totale zorgbudget beslaan en nieuwe medicijnen meer gezondheid opleveren. Verder behoren de medicijnuitgaven tot de laagste in Europa. Hoofdpijnnet is het met de VIG eens dat het Nederlandse medicijnbeleid in de greep is van een sterke kostenfocus.

Lees het hele artikel op de website van AD