De Commissie Belangen Behartiging (CBB) van de patiëntenvereniging Fibromyalgie En Samenleving (FES),een van onze lidorganisaties, heeft in haar werkplan 2019 verschillende speerpunten staan. Een van die speerpunten is de WMO bij gemeenten.

Bij de CBB zijn heel veel reacties, vooral negatieve, binnen gekomen. Deze reacties zijn naar de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs van de Vereniging Nederlandse Gemeenten gestuurd.

Op 1 februari heeft er een gesprek met de secretaris van deze commissie plaats gevonden met als resultaat dat hij voor de CBB bij twee organisaties, die belast zijn met de bijscholing van de professionals bij gemeenten inzake de WMO, aandacht te vragen voor mensen met chronische pijn.

De bedoeling is dan dat er een gesprek komt met deze organisaties om daar verdere invulling aan te geven. Wel heeft hij daarbij aangetekend om meer patiëntenverenigingen achter de CBB actie te krijgen, want andere aanvragen worden terzijde gelegd onder het motto “gemeenten zijn autonoom”.

Jaap Gönning, voorzitter van de CBB, heeft contact met ons gezocht en in een gesprek zijn wij als Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem tot de conclusie gekomen dat we deze actie willen ondersteunen. Daarnaast heeft ook de werkgroep Zorg van Ieder(in) aangegeven te gaan ondersteunen. Hij vraagt dan ook om meldingen, belevingen etc. voor 21 april a.s. bij hem te melden via:
cbb-wmo@fesinfo.nl

Ook kwam in het gesprek de fysiotherapie zijdelings ter sprake. Bij de CBB zijn namelijk meldingen binnen gekomen, dat fysiotherapeuten geen contract meer hebben met diverse zorgverzekeraars waardoor mensen in grote (financiële)problemen kunnen komen. Ook daar hebben ze binnenkort een gesprek over met de top van het KNGF. Meldingen ggraag voor 21 april a.s. naar: jawilgon@home.nl