Vandaag, 30 oktober 2020, heeft de congrescommissie van het PA!N Congres 2020 de winnaars van de Roberto Perez Prijs 2020 bekend gemaakt. Namens Pijnpatiëntennaar1stem heeft Ilona Thomassen de winnar kenbaar gemaakt.

De congrescommissie had de moeilijke taak om uit 26 ingezonden posterpresentaties 2 winnaars te kiezen.
De ingezonden posters zijn vanaf 28 september tot 30 oktober gepubliceerd op de website van de Pijn Alliantie In Nederland.

En vandaag werden de winnaars bekendgemaakt. Kijk hier de bekendmaking en de uitreiking van de Roberto Perez Prijs 2020 en de posterprijs namens de patiënten terug. Vanuit patiëntenperspectief is gekeken naar het schoolverzuim van Jongeren met Chronische Pijn en vermoeidheid. De jeugd is de toekomst. Hoe eerder er aandacht komt des te beter hun toekomst perspectief zal zijn.

#chronischepijn #schoolverzuim #revalidatie #jongeren