Dinsdag 20 december 2016 dient het kort geding van revalidatiekliniek OCA tegen zorgverzekeraars CZ en Zorg en Zekerheid. Het draait hier om het gegeven dat verzekeraars niet op de stoel van de revalidatiearts moeten gaan zitten. Dit gaat ten koste van het belang van (pijn)patiënten: zij wachten hierdoor soms maandenlang op een revalidatiebehandeling of krijgen deze niet vergoed.

Het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem (SWP) onderschrijft het geschetste probleem en vindt dat zorgverzekeraars moeten vertrouwen op het deskundige oordeel van revalidatieartsen. Het SWP is van mening dat de (gezondheid van de) patiënt het uitgangspunt moet zijn van het zorgbeleid. Bovengenoemde situatie leidt tot het tegenovergestelde: de gezondheid van de patiënt raakt ondergeschikt aan de opvattingen van een zorgverzekeraar over het al dan niet vergoeden van een behandeling. Ook dreigt willekeur op te treden als eenzelfde behandeling bij de ene patiënt wel wordt vergoed en bij een andere niet. Het SWP vindt dit als landelijke belangenbehartiger van pijnpatiënten een slechte ontwikkeling.

Ter illustratie van deze ontwikkeling wijzen wij op de recente berichtgeving over de rechtszaak die door OCA is aangespannen tegen CZ en Zorg en Zekerheid. De revalidatiespecialist eist dat de zorgverzekeraars zich niet langer bemoeien met het oordeel van de arts. De verzekeraars wijzen nu massaal hulpaanvragen af. Lees het hele artikel dat donderdag 15 december 2016 in diverse media verscheen.