Technische snufjes voor betere therapietrouw

24/08/15

De acceptatie van moderne technologie om hun behandeling te ondersteunen, ligt bij patiënten behoorlijk hoog. Privacy en lichamelijke integriteit zijn een groot goed, maar blijken ten opzichte van gezondheid van ondergeschikt belang. Dit concludeert de denktank Therapietrouw van de Radboud Honours Academy die 24 juni 2015 de resultaten presenteerde aan opdrachtgever NXP. NXP is positief en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toont interesse in het rapport van de Nijmeegse studenten.

Medicijnen moeten netjes volgens voorschriften ingenomen worden. Maar dat gaat niet altijd goed. Medicijnen worden weleens vergeten, wat kan leiden tot gezondheidsproblemen of ziekenhuisopnames. Om dat tegen te gaan kunnen technologische middelen uitkomst bieden. Er zijn al experimenten met een chip in een pil, die het mogelijk maakt om op afstand te zien of de patiënt zijn medicijnen heeft ingenomen.

In opdracht van multinational NXP onderzochten bachelorstudenten van de Radboud Honours Academy de mogelijke rol van technologie bij het bevorderen van therapietrouw. Is de samenleving klaar voor het gebruik van technische snufjes, die voor betere medicijninname zorgen? Ja, aldus het rapport van de studenten. Nieuwe technologie kan helpen om het innemen van medicijnen makkelijker maken.

Niet hoe maar of

De oorspronkelijke vraag hoe technologie kan bijdragen aan het verbeteren van therapietrouw van medicijngebruikers, was snel van tafel. Begeleider Peter de Smet, bijzonder hoogleraar Kwaliteit van de farmaceutische patiëntenzorg aan het Radboudumc en zijn studenten, hadden al snel in de gaten: aan de technologie ligt het niet. ‘Het heeft ook mij verrast hoe ongelooflijk veel er al kan’, zegt de hoogleraar. ‘Denk aan een contactlens die de bloedsuikerspiegel opmeet.’
Als de technologie de snelheid van vooruitgang in de zorg niet bepaalt, wat dan? ‘Dan moet het de maatschappelijke acceptatie zijn’, zegt De Smet. ‘Met behulp van het consumentenpanel van onderzoeksinstituut NIVEL hebben we uitgezocht hoe Nederlanders denken over technologische hulp bij therapietrouw.’

Positief

Dat bleek behoorlijk positief te zijn: veel medicijngebruikers hebben er niet zoveel moeite mee als hun arts een seintje krijgt wanneer zij hun pillen zijn vergeten in te nemen. ‘Alleen het aantal mensen met hart- en vaatziekten dat overlijdt vanwege verkeerd medicatiegebruik ligt al drie keer hoger dan het aantal mensen dat overlijdt in het verkeer’, weet De Smet. ‘Meer controle met technologie heeft de potentie veel levens te redden.’
Toch is er een knelpunt: naast een grote groep patiënten die wel wat hulp kan gebruiken bij het innemen van medicijnen, denk aan vergeetachtige ouderen, is er ook een groep die niet geholpen wil worden. De Smet: ‘Uiteraard is het de eigen verantwoordelijkheid om medicijnen wel of niet in te nemen. Wel vind ik het belangrijk dat die keuze op basis van de juiste informatie wordt genomen.’

Ministerie

Het rapport dat door de honoursstudenten is afgeleverd – ‘fantastisch werk’, benadrukt De Smet – verdwijnt niet onderop de stapel. ‘De onderzoeker die een stakeholdersanalyse gaat schrijven voor het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport hing al aan de lijn, of hij het rapport alvast mocht lezen.’

Bron: Radboud MC