De leden van het samenwerkingsverband Pijnpatiëntennaar1stem bieden aan hun leden de cursus Sterk met Pijn aan. De cursus van, voor en door ervaringsdeskundigen met chronische pijn. Met als doel beter leren omgaan met chronische pijn in de breedste zin.

In bijgaand artikel uit Hoofdzaken juni 2019, het ledenmagazine van Hoofdpijnnet, vertelt Pauline Verbree over de cursus, haar ervaring met chronische pijn en haar rol als cursusbegeleider van de cursus.

Haar boodschap: Het gaat erom niet steeds maar door te gaan alsof er niets aan de hand is. Lees het volledige artikel hier.