Chronische pijn blijkt in Nederland en daarbuiten een groot probleem voor patiënten en samenleving. Veel patiënten vinden hun behandeling ineffectief. Van de mensen die behandeld worden geeft 38% aan ontevreden te zijn over hun dokter. Zo kan de communicatie tussen arts en patiënt verbeterd worden door in de spreekkamer meer ruimte te geven aan verschillende behandelopties, seksualiteit, emotionele belasting, beperkingen in het dagelijks leven en beperkte sociale steun. Ook zeggen chronische pijnpatiënten dat de communicatie tussen zorgverleners onderling beter kan. Zo zou een vast aanspreekpunt voor de patiënt die ook de communicatie met overige zorgverleners coördineert een oplossing zijn.

In een exploratief ontwerpproject *”Service Design Thinking ontwikkeling van integrale zorgprogramma’s vanuit het perspectief van patiënten” is een eerste stap gezet om met behulp van de principes en methodologie van Service Design Thinking (SDT) de contouren te schetsen van multidisciplinaire zorg.

*uitgevoerd door Dr. K. Dortmans, Dr. R.L.M. van Boekel, en R. Trimbach als vertegenwoordiger vanuit het samenwerkingsverband pijnpatiëntennaar1stem. Lees hier het volledige artikel dat recent verscheen in het Nederlands Tijdschrift Pijnbestrijding