oca-rechtszaak1

Voor revalidatiepatiënten die verzekerd zijn bij zorgverzekeraars CZ en Zorg en Zekerheid kan het jaar niet beter beginnen. In 2016 weigerden CZ en Zorg en Zekerheid in veel gevallen om de revalidatiebehandeling te vergoeden. CZ en Zorg en Zekerheid meenden dat deze patiënten geen revalidatiebehandeling nodig hadden. Daarmee stelden zij het oordeel van de behandelend arts ter discussie.

De rechtbank in Breda oordeelde vandaag dat de twee zorgverzekeraars niet op de stoel van de revalidatiearts mogen zitten. In de drie casussen die voorgelegd waren aan de rechtbank, oordeelde de rechter dat op onjuiste gronden tot afwijzing was overgegaan.

De uitspraak volgt nadat de landelijke opererende revalidatiespecialist OCA en enkele patiënten een kort geding hadden aangespannen tegen de zorgverzekeraars. ‘Wij gaan ervan uit dat de uitspraak reden vormt voor CZ en Zorg en Zekerheid om hun beleid te herzien, zodat niet alleen deze drie patiënten profijt hebben van de uitspraak’, stelt Hermine van Schaik, algemeen directeur van de landelijke keten OCA. ‘Er zijn honderden patiënten die nu weer gewoon in behandeling willen komen’.

Volstrekt onredelijke eis
Advocaat Koen Mous voegt toe: ‘De beoordeling door de zorgverzekeraars wordt in duidelijke bewoordingen bekritiseerd. Daarbij gebruikt de rechter woorden als “zonder enige motivering”, “een volstrekt onredelijke eisen “onbegrijpelijk”. De rechter geeft daarmee een fikse tik op de vingers. Daarnaast geeft de rechter in het vonnis duidelijk aan wat de rol van de zorgverzekeraars wél is. Zij zullen het oordeel van de arts in principe moeten respecteren. Ook ik ga ervan uit dat de betreffende zorgverzekeraars hun beleid nu spoedig zullen herzien’.

oca-rechtszaak