In Nederland is het verkeerd (niet volgens voorschrift) gebruiken van geneesmiddelen een probleem. Denk bij het verkeerd gebruik van geneesmiddelen bijvoorbeeld aan het niet afmaken van een kuur, onjuiste dosering, teveel ineens innemen (drie maal achter elkaar in plaats van verspreid over de dag), niet stilstaan of melden bij de arts van het gebruik van ‘zelfmedicatie’.

De achtergronden van het niet goed gebruiken van geneesmiddelen zijn verschillend. Een belangrijke omstandigheid is taalbeheersing en in het bijzonder taal die te maken heeft met het eigen lichaam en medicatie. Mensen die de arts en apotheker niet goed begrijpen en moeite hebben om zich bij hen uit te drukken, zijn oververtegenwoordigd in de groep mensen die geneesmiddelen niet goed gebruiken.

In de Afrikaanderwijk in Rotterdam zijn laaggeletterde allochtone wijkbewoners aan de slag gegaan met het project ‘Weet u wat u slikt?’. Dit project gaat onzorgvuldig gebruik van medicatie tegen door een taalachterstand in te halen, specifiek gericht op het eigen lichaam en medicatiegebruik.

Weet u wat u slikt?

Tijdens de taallessen hebben de deelnemers eerst taalles gehad van professionele NT2 docenten en vervolgens van vrijwilligers. De taallessen waren gericht op het geneesmiddelengebruik. Zo leerden ze woorden en zinnen, die ze kunnen gebruiken bijvoorbeeld tijdens een huisartsbezoek of apotheek, maar leerden ze ook het lezen van de etiketten en bijsluiter. In de tweede fase hebben ze, les gehad van studenten geneeskunde van de  Erasmus MC Honours Class, begeleid door hun hoogleraar, over juist geneesmiddelengebruik. Daarna lichtten de apothekers hun rol toe en weten de deelnemers waarmee de apotheker van dienst kan zijn.

Initiatiefnemer van dit project Leyla Koseoglu, projectleider van Zorgbelang Zuid-Holland, heeft zelf een achtergrond als apotheker en zag dit probleem van verkeerd gebruik van medicatie. De getallen spreken voor zich, maar zeker de persoonlijke ervaringen van deze mensen zijn inspiratie voor dit project. De deelnemers aan het project waren zeer enthousiast. Ze hebben nooit doorgehad dat veel van hun klachten voortkwamen uit het niet goed gebruiken van geneesmiddelen. Voor velen gaat tijdens de cursus een nieuwe wereld open. ‘Dit had ik járen geleden willen weten!’, is een veelgehoorde reactie in de cursus. Ook horen we geweldige verhalen van de deelnemers. Zo heeft één van de deelnemers laatst hulpverleners kunnen informeren dat haar man last had van zijn hart. Doe dat maar eens over de telefoon als je alleen het Turkse woord kent.

Bij dit project spelen naast de studenten en taalvrijwilligers alle samenwerkingspartners een belangrijke rol. Allen brengen hun eigen deskundigheid in en het is fantastisch om te zien dat dat tot dit resultaat leidt. Op 15 december wordt het project afgerond met een slotbijeenkomst. We doen er samen alles aan om de verwachte effecten te laten beklijven en gaan graag ook aan de slag in andere wijken in Rotterdam.

Dit project is een samenwerking van Zorgbelang Zuid-Holland, Erasmus MC, vereniging DSB, DOCK, Hoedje van Papier, apotheek van der Laan en wordt ondersteund door het KNMP.

Bron: zorgbelang-zuidholland.nl