Per 1 februari loopt er op de spoedeisende hulp van 12 Nederlandse ziekenhuizen een onderzoek naar chronische pijn genaamd de PRACTICE onderzoekslijn.

De PRACTICE onderzoekslijn is een landelijk studieproject waarbij er gekeken wordt naar het aantal patiënten dat chronische pijnklachten ervaart na een bezoek aan de Spoedeisende hulp met pijn. Middels dagelijkse vragen en een aantal vragenlijsten wordt ook gekeken naar risicofactoren en patiëntkenmerken die bijdragen aan de ontwikkeling van chronische pijn. In verschillende Nederlandse ziekenhuizen kunt u gevraagd worden om mee te doen aan deze studie. Dit kan in een online omgeving middels een internet site of applicatie.

Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar: Practice@franciscus.nl