Pijntoolkit in Telegraaf

12/02/15

De Telegraaf wijdde onlangs een artikel aan het omgaan met pijn. Daarin wordt Riehannne Trimbach, stuurgroeplid Samenwerkingsverband, geïnterviewd over de pijtoolkit van Grünenthal.