Exposure in Vivo behandeling
Omdat angst voor pijn en belangrijke rol speelt in het ontstaan en behoud van chronische pijn, is een behandeling ontwikkeld die zich richt op het verminderen van angst om mensen met pijn in beweging te krijgen. Deze behandeling heet Exposure in Vivo en is tot stand gekomen door onderzoek van de Universiteit Maastricht in samenwerking met Maastricht UMC+ en Adelante.

De doelstelling van de Exposure behandeling voor pijn gerelateerde angst is dat een patiënt, ondanks de chronische pijnklachten, weer op een normale manier beweegt en dagelijkse activiteiten uitvoert. Door de patiënt bloot te stellen (“exposure”) aan activiteiten en/of bewegingen waarvan de patiënt negatieve verwachtingen heeft en angst opwekken, wordt geprobeerd dit doel te bereiken. De patiënt voert daadwerkelijk bewegingen en activiteiten uit, om te ervaren dat deze geen ernstige negatieve gevolgen hebben. Onderzoek laat zien dat patiënten een sterke leerervaring opdoen wanneer het contrast tussen wat ze verwachten en wat er daadwerkelijk gebeurt, groot is.

Lees er meer over via https://www.adelante-zorggroep.nl/nl/expertisecentrum-pijn-en-revalidatie/exposure-in-vivo/
of bekijk de informatiefilm