Pijn heeft een signalerende functie. Er is iets mis. Als pijn voortduurt, vervalt die functie en moet niet alleen de aandoening worden behandeld maar ook de pijn worden bestreden. 

Op 31 maart jl. lanceerde Planet Health de campagne Leven met Pijn om meer aandacht te vragen voor Chronische Pijn en de gevolgen hiervan.

Zo zouden dokters bij ieder consult moeten vragen naar pijn. Helaas gebeurt dat momenteel niet. De meeste medisch specialisten hebben geen pijnopleiding gehad en weten niet hoe ze pijn kunnen behandelen. Ze zijn vooral gericht op levensverlengende handelingen.

Uit onderzoek blijkt dat twee derde van de medisch oncologen niet vraagt naar pijn. Niet bij het eerste consult maar ook niet in een later stadium. 

“Wie geen pijn heeft, leeft langer, is gelukkiger en heeft een betere kwaliteit van leven”, weet anesthesioloog en hoogleraar prof. dr. Kris Vissers. Lees hier het volledige artikel.

#LevenmetPijn