PG Top 20: implementatiefase

18/12/14

PG werkt samen heeft een overzicht van de PG Top 20-projecten aangeboden aan de Advies Commissie Kwaliteit van het Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut heeft de PG Top 20 overgenomen als Meerjaren agenda 2013-2014. De stand van zaken van het project van ons Samenwerkingsverband staat in bijgaande rapportage beschreven op nummer 3.

Veel projecten worden de komende weken afgerond. Daarna volgt voor deze projecten de belangrijke fase van implementatie. Op dit moment inventariseren we bij de projectleiders welke uitdagingen zij in deze fase denken tegen te komen. Vervolgens overleggen we met de Advies Commissie Kwaliteit wat de vervolgstappen zijn en hoe we de implementatie kunnen bevorderen.

Bron: www.pgwerktsamen.nl