Op 8 december 2022 zal het online PA!N Congres worden verzorgd.

Het thema voor dit jaar is Samen kom je verder!

De kracht van behandeling zit hem in het voeren van het echte gesprek waarbij de expertise van zorgverlener en patiënt centraal staan. 

Je hebt elkaar nodig om tot de beste vorm van zorg te komen. Op dit moment zijn we bezig met het verder vormgeven van het programma met prachtige sprekers.

Reserveer 8 december vast in je agenda. Na de zomervakantie volgt er meer informatie. Deze zal te vinden zijn op onze website en via onze Sociale Media kanalen.

We kijken uit naar een succesvol online congres!

#chronischepijn
#pijn
#samenkomjeverder
#krachtvansamen