Poster onderzoek ouder-kind aug'16_KLEIN

Voor een onderzoek van Maastricht University zijn wij op zoek naar alle ouders met chronische pijnklachten aan het bewegingsapparaat (langer dan één jaar), die samen met één van hun gezonde kinderen (zonder pijnklachten) tussen de 12-16 jaar willen deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek.

Wat is het doel van het onderzoek?
In het huidige onderzoek willen wij nagaan hoe jongeren (zonder chronische pijn of chronische ziekte) tussen 12 en 16 jaar denken over pijn. Meer specifiek willen we onderzoeken hoe jongeren die in hun naaste omgeving (ouder/verzorger) geconfronteerd worden met pijn, denken over pijn. Zijn zij meer aandachtig voor pijn of net niet? Om dit te onderzoeken maken we twee groepen van jongeren. Eén groep omvat kinderen van ouders met chronische pijnklachten, in de andere groep zullen kinderen van ouders zitten zonder chronische pijnklachten.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
Het onderzoek bestaat uit twee delen:

  1. Ouderdeel: De ouder vult online thuis een vragenlijst in (Dit duurt ongeveer 10-15 minuten).
  2. Jongerendeel: Er wordt een testafspraak gepland met de jongere. Deze kan plaatsvinden op de Universiteit van Maastricht (locatie Randwyck), of bij u thuis (indien u in Limburg woonachtig bent). Tijdens deze testafspraak worden er twee computertaken afgenomen, en tot slot vult de jongere een vragenlijst in (dit duurt ongeveer 60 minuten).

Welke ethische toetsingscommissie heeft dit onderzoek goedgekeurd?
Deze studie is goedgekeurd door de Ethical Review Committee Psychology and Neuroscience.

Vergoedingen
Voor uw gezamenlijke deelname ontvangt uw kind een VVV bon ter waarde van 10,00 euro. Daarnaast wordt er onder alle 60 deelnemende ouder/kind-koppels een iPad Air 2 verloot.

Vragen?
Wanneer u over deze informatie nog vragen en/of opmerkingen heeft, of geïnteresseerd bent in deelname, kunt u contact opnemen met Ramon Reinders via 06-26117787 of via r.reinders@maastrichtuniversity.nl