Vanuit het Topklinisch Centrum Lichaam Geest en Gezondheid/GGz Breburg maken we i.s.m. Tilburg University, University of York (UK) en de James Lind Alliance (UK) een onderzoeksagenda voor aanhoudende lichamelijke klachten (medisch verklaard of onverklaard). Hiervoor willen zij de inbreng verzamelen van mensen met ervaring met bovengenoemde klachten, naast betrokkenen en (zorg)professionals (artsen, psychologen, fysiotherapeuten, onderzoekers etc.) 

In deze fase van dit project werken ze naar de top 10 van de onderzoeksprioriteiten voor lichamelijke klachten die niet voldoende medisch verklaard zijn.

De ideeën van personen die zelf ervaring hebben met klachten die medisch niet voldoende verklaard zijn, hun naastbetrokkenen en zorgverleners zijn hierbij zeer waardevol. Daarom willen we met dit project hun inbreng, op een gelijkwaardig niveau, verzamelen om een onderzoeksagenda voor deze problematiek te maken.

We vragen u in deze online vragenlijst om de tien vragen (van de 37) te selecteren die volgens u het meest belangrijk zijn voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Dit zal ongeveer tien minuten van uw tijd in beslag nemen.

Voor meer info en/of deelname klik hier