Nieuw Handboek Pijngeneeskunde

20/06/14

Pijngeneeskunde is de medische discipline die zich bezighoudt met de diagnostiek en behandeling van pijn. Kennis van pijngeneeskunde moet in principe behoren tot de basisvaardigheid van alle geneeskundigen. Een aantal medisch specialisten, zoals anesthesiologen, neurologen, revalidatieartsen en psychologen, houdt zich verdiepend bezig met onderdelen van de pijngeneeskunde.

Het recent verschenen nieuwe Handboek Pijngeneeskunde is geschreven door: F.J.P.M. Huygen, M. van Kleef, K.C.P. Vissers, W.W.A. Zuurmond (redactie). Het gaat over basale kennis van pijn, diagnostiek en therapie in de pijngeneeskunde en de beschrijving van een aantal specifieke pijnsyndromen. Dit boek is bestemd voor alle medewerkers in de gezondheidszorg die geconfronteerd worden met patiënten met pijn. Meer informatie en/of bestellen.

9789058982407