Pijnzorg beter, met inbreng patiënten

NHG Standaard Pijn

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft een Standaard Pijn ontwikkeld en heeft daarvoor de inbreng van het Samenwerkingsverband gevraagd en gebruikt.

Het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem heeft de aandacht gevestigd op de volgende knelpunten:

Acute pijn

 • Bij tijdige en serieuze behandeling van acute pijnklachten is chronisch pijn vaak te voorkomen.
 • Diagnosticeer en behandel de achterliggende oorzaak.
 • Onderzoek of het om nociceptieve of om neuropathische pijn gaat. De NSAID’s die veel worden gegeven werken bij neuropathische pijn (Dieleman et al. 2008). Dit onderzoek toont aan dat in de eerste lijn 66% van de mensen die voor neuropathische pijn is behandeld, deze voor hen niet werkzame medicamenten kreeg. Het kunnen onderscheiden van de soort pijn is dus relevant voor de juiste behandeling.
 • Behandel patiënten niet onnodig lang zelf, maar stuur tijdig door naar specifieke behandelaars.

Chronische pijn

 • Uitgangspunt voor de huisarts moet zijn: ‘de pijn is zo erg, zoals de patiënt die ervaart’. Artsen maken vaak een andere inschatting van pijn dan de patiënt. Dat geldt ook bij de behandeling. Volgens behandelaars gaat het beter, terwijl dat volgens de patiënt niet zo is. Huisartsen moeten hun eigen opvattingen over pijn en verbetering ondergeschikt maken aan wat de patiënt aangeeft.
 • Houd de patiënt met chronische pijn onder controle. Zeker als patiënten langere tijd chronische pijn hebben, zien ze de huisarts vaak heel veel of juist bijna niet. In beide situaties is het belangrijk de patiënt te blijven volgen, te adviseren en niet uit het oog te verliezen. Educatie kan hierbij een belangrijke rol spelen.
 • Neem de evidence based (CBO) Richtlijnen serieus. Pijn roept te vaak en te snel de reactie op dat de aandoening psychisch is of ‘tussen de oren zit’ en daarmee niet serieus te nemen is. De patiënt heeft recht op een behandeling volgens de jongste inzichten.
 • Chronische pijn moet worden gezien als ‘een aandoening op zich’ (Regieraad rapport chronische pijn en het Europese document Societal Impact of Pain).
 • Veel aandoeningen gaan gepaard met pijn. Het is dan van belang om zowel de aandoening/ziekte te behandelen als aparte aandacht voor de pijn te hebben. Pijn ‘omdat die er gewoon bij hoort’ mag niet worden veronachtzaamd. Dat geldt ook voor pijn bij ouderdomsklachten.

Behandeling

 • Verschillende vormen van pijn vragen om verschillende behandelingen: nociceptieve pijn,neuropathische pijn en pijn van psychologische oorsprong. Van belang is dat de huisarts de pijnvormen kan onderscheiden.
 • Chronische pijn vraagt om multidisciplinaire aanpak, ook in de huisartsenpraktijk.
 • Als de behandeling geen vooruitgang laat zien of de huisarts is onvoldoende op de hoogte van de aandoening met chronische pijn, is doorsturen naar een pijnbehandelteam noodzakelijk.
 • De huisarts is poortwachter en daarbij hoort ook het doorsturen naar experts en na behandeling daar, weer de regie over het proces houden naast de patiënt die ook regie heeft over zijn behandeling.
 • Wanneer een patiënt bekend is met een aandoening/ziekte waarbij pijn een rol speelt en hij geeft ‘nieuwe pijn’ aan dan moet deze niet vanzelfsprekend geduid worden als passend bij de aandoening/ziekte. Er kan een andere oorzaak aan ten grondslag liggen.
 • Goede communicatie, informatie en begeleiding geven vertrouwen bij de patiënt, wat de therapietrouw bevordert. Ook dat is relevant.
 • Voor goed inzicht in de pijnervaring en problematiek van de patiënt, kan de huisarts gebruikmaken van e-Health. Onder meer voor pijnscores VAS, activiteitenscore en pijndagboek of score behoefte aan verbetering.
 • Het is aan te bevelen dat huisartsen patiënten verwijzen naar patiëntenorganisaties in relatie tot hun chronische pijn c.q. combinatie pijn en de aandoening of ziekte. Men vindt daar betrouwbare informatie, een luisterend oor, ontvangt advies en heeft een goede gesprekspartner.
 • Veel aandacht is nodig voor psychisch en sociaal welbevinden.

  Lees hier de samenvatting van de NHG-Standaard Pijn.
  Lees hier de volledige NHG-Standaard Pijn.

Nieuws

Gezocht Patiënten die willen meedenken!

Patiënten voor patiënten panel gezocht Recent zijn de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool van Utrecht samen een onderzoek gestart naar het optimaliseren van Oefentherapie om het beweeggedrag in het dagelijks leven te verbeteren bij patiënten met chronische pijn....

Agenda

Cursus Sterk met Pijn gepland voor het najaar!

In het najaar starten we weer met de cursus Sterk met Pijn - zowel fysiek als online! In o.a. Friesland, Zuid-Holland en Utrecht is er nog plek. Later dit jaar hopen we ook afstemming te hebben met locaties in Tilburg, Alkmaar e.o. en Roermond. Hiermee hopen we eind...

Lees meer

Cursus Sterk met Pijn gaat weer starten!

Zo blij dat we weer gaan starten! We hebben het zo gemist!! DE cursus van, voor en gemaakt en gegeven door mensen met Chronische Pijn! Laat #chronischepijn je leven niet overnemen. Kom in actie! Samen komen we verder... Veel verder. Bekijk hier welke toppers in het...

Lees meer