De pijnzorg voor de ruim 2 miljoen mensen in Nederland met chronische pijn moet beter. Daarom hebben patiënten, beroepsbeoefenaren en wetenschappers de handen ineengeslagen. Met twee mijlpalen op 1 april 2017: oprichting van de Pijnalliantie in Nederland (P.A.I.N.) én oplevering van de Zorgstandaard Chronische Pijn.

P.A.I.N. is een krachtig partnerschap van op dit moment 9 beroepsverenigingen* en Pijnpatiënten naar één stem, het samenwerkingsverband van nu 18 patiëntenverenigingen**. P.A.I.N. richt zich op de zorg en kwaliteit van leven verbeteren voor mensen met chronische pijn. Verder treedt de nieuwe Pijnalliantie op als het centrale orgaan voor interdisciplinaire pijn in Nederland. P.A.I.N. is lid van de Europese Federatie voor pijn (EFIC) en de wereld pijnfederatie (IASP).

Zorgstandaard Chronische Pijn
Daarnaast is 1 april de Zorgstandaard Chronische Pijn* opgeleverd. Deze zorgstandaard beschrijft optimale pijnzorg vanuit patiëntperspectief. Het is de eerste zorgstandaard in Nederland die is ontwikkeld met een gelijke inbreng van professionals en patiënten.
De Zorgstandaard Chronische Pijn is geautoriseerd door verschillende wetenschappelijke verenigingen en kan vanaf nu geïmplementeerd worden. De zorgstandaard wordt al gebruikt als leidraad voor de inrichting van de zorg voor chronische pijn, bijvoorbeeld in de Health Deal Pijn en in verschillende ziekenhuizen in de tweede en derde lijn.

 

 

 

 

 

 

Foto door Andrea Ege van de oprichting van P.A.I.N.: bestuurders van de 10 oprichtende verenigingen en de 2 startende voorzitters slaan de handen ineen.
*) Verpleegkundigen, psychologen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, anesthesie medewerkers, anesthesiologen, neurologen, neurochirurgen, revalidatieartsen.