Het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem is lid van de Europese pijnalliantie Pain Alliance Europe (PAE). De PAE nodigt mensen met chronische pijn of hun verzorgers uit om een korte enquête in te vullen over het effect van chronische pijn op de kwaliteit van hun leven, hun werksituatie en financiële hulp die zij ontvangen.

Dit is de tweede enquête die PAE maakt over het thema chronische pijn, in een reeks van jaarlijkse onderzoeken naar de impact van pijn.  Bij elke enquête wordt een ander aspect geanalyseerd over de impact van pijn op de kwaliteit van leven van de chronische pijnpatiënten in Europa.

Aan het einde van dit onderzoek wordt een rapport opgesteld, waarin de ervaringen van patiënten met chronische pijn in verschillende landen wordt vergeleken. De PAE publiceert dit rapport om hun acties te versterken en hun activiteiten onder de aandacht te brengen van politici en beleidsmakers om hen meer bewust te maken van het belang van aandacht voor de problemen van chronische pijn. Het SWP stimuleert deelname dan ook van harte!

NAAR DE ENQUETE