Op 2 juli hebben vrijwilligers Janna en Inge van de Fes, op verzoek van het ROC Health en Sport in Amsterdam, een workshop gegeven over fibromyalgie. De leerlingen verzorgende/ verpleegkundigen hadden in hun lessen wel gehoord van de aandoening, maar veel informatie wordt er in de lesboeken niet gegeven.

Middels een presentatie werd uitgelegd wat fybromyalgie inhoudt en hoe een patiënt hiermee zelf ook kan omgaan. Daarna ging men met elkaar in gesprek omtrent de vraag, wat zij in hun werk zouden kunnen doen om het voor een patiënt, die aan hun zorg is toevertrouwd, comfortabel te maken. Want fibromyalgie is vrijwel nooit de aandoening waarmee een patiënt wordt opgenomen, maar is wel een belangrijke factor in het onderzoekstraject ( bv. een half uur stilliggen tijdens een scan ) of hersteltraject ( bv. mobiliseren na een operatie).

Ook in de thuiszorg zullen ze er mee te maken krijgen. Daarom is ook “het Spinnenweb” van mijn Positieve Gezondheid uitgelegd en is de cursus “Sterk met Pijn” besproken.

Hoewel anderhalf uur voor de leerlingen wat lang was wat betreft concentratie, denken Janna en Inge toch een bijdrage te hebben geleverd aan het kweken van begrip voor mensen die fibromyalgie hebben.