Kwaliteitsstandaard chronische pijn

22/12/13

Pijnpatiënten én behandelaars samen aan de slag
Patiëntenorganisaties en pijnbehandelaars gaan een kwaliteitsstandaard chronische pijn ontwikkelen: een unieke samenwerking. Vrijdag 13 december hebben PGOsupport, de CG-Raad en het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem de projectopzet en begroting ondertekend. Een belangrijke stap op weg naar de realisatie van de standaard voor ruim twee miljoen volwassenen met chronische pijn.

De urgentie voor de totstandkoming van een kwaliteitsstandaard is groot vanwege het persoonlijk leed en de enorme zorg- en maatschappelijke kosten die gepaard gaan met chronische pijn. De te ontwikkelen standaard is een aanbeveling uit het Rapport Chronische Pijn van de Regieraad van november 2011. De gezamenlijke opzet en uitvoering door behandelaars (Dutch Pain Society) en patiëntenverenigingen (Samenwerkingsverband Pijnpatiënten  naar één stem), is uitzonderlijk: vanaf stap één bepalen patiënten mee hoe de kwaliteitsstandaard chronische pijn eruit komt te zien.

Een multidisciplinaire aanpak ontwikkelen kan alleen als alle betrokkenen de handen ineenslaan. Om dit mogelijk te maken heeft PGOsupport[1]samen met ‘PG werkt samen’[2] (vertegenwoordigd door de CG-Raad[3]) financiering toegezegd, een bedrag van 93.000 euro. Afgelopen vrijdag is daarvoor het contract ondertekend.

Unieke samenwerking
Het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem (SWP) is een vertegenwoordiging van twaalf patiëntenorganisaties op het gebied van chronische pijn[4]. PGOsupport en ‘PG werkt samen’ zijn bij de totstandkoming van de kwaliteitsstandaard chronische pijn betrokken als opdrachtgever.
Ook het Kwaliteitsinstituut (KI) verbindt zich aan het traject door een financiële bijdrage aan de Dutch Pain Society (DPS), een vereniging van zorgverleners en wetenschappers die zich op het thema pijn richten. Het KI heeft een bedrag van € 75.000 toegezegd.

DPS en SWP zien allebei grote noodzaak om de zorg voor mensen met chronische pijn in Nederland te verbeteren en daarmee hun kwaliteit van leven. Gezien de onlosmakelijke verbondenheid tussen behandelaars en patiënten, trekken zij gedurende het gehele traject samen op. Het is een unieke samenwerking, die ertoe moet leiden dat iedere persoon met chronische pijn optimale zorg krijgt van de juiste professional op het juiste moment en de juiste plaats.

Noot voor de redactie: voor vragen of interviews, kunt u contact opnemen met Pijnpatiënten via info@pijnpatientennaar1stem.nl.

 

[1] PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties.
[2] ‘PG werkt samen’ bestaat uit NPCF, CG-raad, Platform VG, LPGGz.
[3] Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland.
[4]SWP vertegenwoordigt: Alvleeskliervereniging Nederland, Dwarslaesie Organisatie Nederland, Fibromyalgie en Samenleving, ME Vereniging Nederland, ME/CVS-Stichting Nederland, Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten, Osteoporose Vereniging, Patiëntenvereniging CRPS, Patiënten Vereniging Voor Neurostimulatie, Syringomyelie Patiënten Vereniging, Stichting Pijn-Hoop, Whiplash Stichting Nederland.