In de meest recente nieuwsbrief van Pain Alliance Europe (PAE) is een artikel opgenomen over het belang van de Zorgstandaard Chronische Pijn. Het artikel is geschreven vanuit patiëntenperspectief  en gebaseerd op een interview met Hans van Dongen, penningmeester van het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem.