Afgelopen vrijdag 13 november jl. is het boek ‘Het Geheim van Pijn’ officieel gelanceerd. Het boek gaat over ‘acute’ en chronische pijn en kan door kinderen vanaf 10 jaar zelf gelezen worden, maar het is zeker ook interessant is voor volwassenen. 

Het boek bestaat uit twee verhalen. Beide verhalen worden ondersteund door heldere en aantrekkelijke illustraties. 

Het eerste verhaal is het pijnverhaal van Dana en hierin wordt het proces van “acute” pijn beschreven. Onder leiding van dokter Thomas en door middel van een virtual reality bril, duikt ze in haar lichaam. Samen komen ze langs plekken in haar lichaam en brein die belangrijk zijn in haar pijnverhaal. Ze ontdekken wat er allemaal van invloed is op het voelen van pijn en wat Dana hieraan kan doen.

Het tweede verhaal is het pijnverhaal van Timo. Timo heeft chronische pijn en samen met Dana en dokter Thomas duikt hij ook zijn lichaam in om het geheim van zijn pijn te ontrafelen.

De auteurs zijn Floor van der Valk en Tamara van der Houwen. Zij zijn beide fysiotherapeut en gespecialiseerd in pijn. De uitgever is Stichting Pijn-Hoop, een van onze lidorganisaties van ons samenwerkingsverband Pijnpatiëntennaar1stem, Deze patiëntenorganisatie is er voor en wordt actief bestuurd door mensen met chronische pijn.

Bestelmogelijkheden

Het boek Het Geheim van Pijn is niet in de boekhandel verkrijgbaar, maar kan besteld worden via de website www.pijnenzo.nl

Het boek kan ook besteld worden bij St. Pijn-Hoop. Het boek is bestemd voor kinderen en hun ouders. Per adres kan 1 boek besteld worden. Indien u het boek bij St. Pijn-Hoop wilt bestellen gaat dat als volgt: U stuurt een mail naar St. Pijn-Hoop, naar projectleider@aandachtisdesleutel.nl. In die mail zet u uw naam en het postadres (straatnaam en postcode), waarnaartoe het boek gestuurd moet worden.