Health Deal Chronische Pijnlogo-health-deal-chronische-pijn

 

Doelstelling van de Health Deal Chronische Pijn (HD CP) is om binnen 3 jaar de zorgkosten met 20% te verlagen en de zorg te verbeteren. Niet door minder te behandelen maar door beter en effectiever te behandelen. Health deals zijn afspraken tussen de overheid en verschillende andere partijen, waaronder private partijen. Het gaat om concrete zorgvernieuwingen en de implementatie daarvan. 

Pijnpatiënten naar één stem is als patiëntvertegenwoordiger betrokken bij de HD CP en concreet wordt hiermee beoogd om de Zorgstandaard Chronische Pijn regionaal te implementeren. Op landelijk niveau is een afstemmingsgroep actief die in de gaten houdt wat waar in den lande gebeurt. Verder doen de ministeries VWS en SZ mee en zitten zorgverzekeraars aan tafel.

Living labs

Sinds de ondertekening van de Health Deal Chronische Pijn op 29 September 2016, zijn er rond de implementatie van de Zorgstandaard Chronische Pijn diverse regionale initiatieven ontstaan. Deze ‘living labs’ vinden plaats in Groningen-Friesland, Harderwijk/Zwolle, Nijmegen/Arnhem, Limburg, Utrecht en Midden Kennemerland (N-H). De voortgang verschilt per regio en er zijn regio’s waar men nog in een verkennend stadium verkeert.

SWP-vertegenwoordigers zijn bij deze regionale Health Deals vanaf het begin goed betrokken en wij maken (in)direct deel uit van de samenwerkende partijen. In iedere netwerkregio verschilt de samenstelling van samenwerkende partijen en wordt o.a. de organisatiestructuur en onderlinge taakverdeling anders ingevuld. De gemene deler van al deze initiatieven is dat ze uiteindelijk moeten leiden tot aantoonbare hogere gezondheidswinst voor de patiënten met chronische pijn, 20% lagere zorgkosten, schadelast en maatschappelijke kosten.

 

Health Deal in beeld

Voorzitter Pijnpatiënten naar één stem Ilona Thomassen en anderen leggen de Health Deal uit in dit korte filmpje:

Health Deal Chronische Pijn

Voorzitter Ilona Thomassen over de Health Deal