Meer dan 2 miljoen mensen in Nederland lijden aan chronische pijn.
De zorg voor hen is onvoldoende doelmatig en effectief.

De Health Deal Chronische Pijn is in 2016 door 16 partijen ondertekend met
de intentie om de zorg voor chronische pijnpatiënten zinnig, zuinig
en excellent te maken. Hiervoor moeten zorgverleners, overheid,
zorgverzekeraars en patiëntorganisaties samenwerken en zorgpaden inrichten
volgens het stepped en matched care principe binnen regionale netwerken.

Diverse belemmeringen worden herkend die een rol spelen
in de matige voortgang en dienen opgeheven te worden.

Lees hierover meer in het artikel van NTPP van december 2018.