Graded Exposure, een cognitief gedragsmatige aanpak van chronische pijn, is een onmisbaar boek voor alle zorgprofessionals die werken met (chronische) pijnpatiënten zoals fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers en (revalidatie)artsen. Het geeft therapeuten en artsen inzicht in een cognitieve gedragsmatige behandelstrategie bij langdurige pijnklachten aan het bewegingsapparaat waarbij de angst voor het bewegen verhoogd is.

Graded Exposure gaat dieper in op de diverse patiëntengroepen en aandoeningen, zoals chronische lage rugklachten, complex regionaal pijn syndroom en whiplash. Door middel van praktijkcasussen geven de auteurs duidelijk weer op welke wijze een behandeling door systematische blootstelling aan bewegen kan bijdragen aan angsteducatie en beter functioneren. Ook de organisatorische aspecten van graded exposure komen aan bod. Hierbij komen onder meer groepsbehandelingen, individuele behandelingen en eerstelijnsbehandelingen aan bod.

Auteurs: Prof.Dr. J.A. Verbunt en Prof. Dr. R.J.E.M. Smeets

Boek Graded Exposure