Op dinsdag 17 oktober ondertekenden bestuurders van Heliomare, het Rode Kruis Ziekenhuis, huisartsenvereniging Midden-Kennemerland en het ‘Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem’ een intentieverklaring om intensiever met elkaar samen te werken rondom patiënten met chronische pijn.

In Nederland hebben ruim 2,2 miljoen mensen chronisch pijn. Deze pijn heeft een forse impact op hun directe omgeving (gezin/partners) en kan leiden tot arbeidsverzuim en arbeidsongeschiktheid. Mensen met chronische pijn zien tijdens een behandelperiode vaak meer dan 10 behandelaren. Hierdoor weet iemand vaak niet meer waar hij aan toe is, of wat tot herstel of verlichting van de pijn leidt. Met de ondertekening onderstrepen de zorgaanbieders het belang van efficiëntere en kwalitatief betere pijnzorg. Dit doen zij door een nieuwe aanpak in te voeren, waarmee de behandeling verbetert van mensen met (dreigende) chronische pijn. Deze aanpak sluit aan bij het overheidsbeleid waarbij wordt gestreefd naar decentralisatie van de zorg: zinnige, zuinige en effectieve zorg dichtbij huis.

Stepped-care
Ronald Kan, fysiotherapeut van Heliomare en initiatiefnemer van de samenwerking: ‘Op onze poli zien wij vaak patiënten die tussen wal en schip zijn gevallen. Ze zijn in een soort flipperkastlandschap terechtgekomen waarin niemand meer overzicht heeft. De patiënt ziet een huisarts, een fysio, gaat terug naar de huisarts, ziet een neuroloog, gaat naar een acupuncturist en ga zo maar door. Dit kost veel geld en het is slecht voor de patiënt.’ Met de samenwerking wordt de zorg zo ingericht dat de patiënt op het juiste moment bij de juiste hulpverlener terechtkomt. Dit principe wordt stepped-care genoemd: hoe complexer het gezondheidsprobleem, hoe hoger op de trap de hulpverlening moet plaatsvinden, en andersom.

Huisarts – triagepoli – vervolgbehandeling
Nadat een huisarts bij mensen met (dreigende) chronische pijn een risico-inschatting heeft gemaakt, worden deze in de toekomst eventueel verwezen naar de triagepoli van het RKZ. Daar zijn alle specialisaties aanwezig om de complexiteit van het gezondheidsprobleem te ontrafelen. Daarna wordt een beargumenteerde keuze gemaakt voor een vervolgbehandeling. Hierbij maken de eerste- tweede- en derdelijns zorgverleners afspraken over de te leveren zorg. Met inzet van wetenschappelijk onderzoek worden de effecten van de geleverde zorg in kaart gebracht en daar waar nodig aangepast.

ondertekenaars samenwerking Noord-Holland

Nederland, Beverwijk 17 oktober 2017
Ondertekening van intentieverklaring tussen verschillende zorgverleners en Heliomare, in het RKZ te Beverwijk
COPYRIGHT DIGITAL IMAGE BAS BEENTJES

Aanwezig bij ondertekening:
Mevr. P.H.M. Esveld, voorzitter Raad van Bestuur Heliomare
Dhr. K. Broekman, manager poliklinieken Rode Kruis Ziekenhuis
Mevr. R. Beunder, voorzitter huisartsenvereniging Midden-Kennemerland
Dhr. H. van Dongen, Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem