Het Zorginstituut Nederland heeft beoordeeld of neuromodulatie bij 9 aandoeningen, die gepaard gaan met chronische pijn, voldoende effectief is om uit het basispakket vergoed te worden.
Lees meer in detail hierover in het besluit van het Zorginstituut.

Een doorbraak voor de lidorganisaties van het samenwerkingsverband Pijnpatiëntennaar1stem en de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA). In samenwerking met hun achterban is er keihard gewerkt om dit te realiseren. En met succes!

Wij danken iedereen die er gehoor aan heeft gegeven de petitie te ondertekenen. In het bijzonder de leden van onze lidorganisaties die gebruik maken van een neurostimulator en hun ervaringen op papier hebben gezet om te laten zien wat neuromodulatie bij hen doet.