Pijnzorg beter, met inbreng patiënten..

De POWER Patiënt

Het boek De POWER Patiënt helpt patiënten om een actieve rol te spelen in hun eigen zorgtraject, van begin tot eind. Het is geschreven door Wil Konings. Met praktische adviezen legt zij uit hoe een patiënt tijdens het zorgproces goede resultaten kan behalen. Het boek bevat veel verhalen, van zowel patiënten als artsen. De verhalen zijn heel herkenbaar en laten zien welk effect een actieve houding op de eigen behandeling heeft.
Het boek behandelt de stappen die je als patiënt moet zetten om de optimale zorg voor jezelf te regelen. Deze stappen zijn beschreven in de Power Piramide.

Voor wie is dit boek bedoeld?

Allereerst richt De Power Patiënt zich op iedereen die met behandeling in een ziekenhuis of kliniek te maken krijgt. En die de regie over zijn eigen zorgtraject wil. Het boek bevat ook specifieke informatie voor mantelzorgers: powerpatient.nl  

Nieuws

Chronische Pijn stop de eenzijdige focus op somatiek!

Chronische pijn heeft fysieke én mentale componenten. De zorgstandaard erkent dat, maar in de praktijk wordt dit helaas nog slecht nageleefd. Het kost de patiënt zijn kwaliteit van leven en de samenleving nodeloos veel geld. Andere financiële prikkels kunnen dit...

Doorbraak! Neuromodulatie bij chronische pijn in het basispakket

Het Zorginstituut Nederland heeft beoordeeld of neuromodulatie bij 9 aandoeningen, die gepaard gaan met chronische pijn, voldoende effectief is om uit het basispakket vergoed te worden. Lees meer in detail hierover in het besluit van het Zorginstituut. Een doorbraak...

Agenda

Pijncongres 20 maart 2020

De Pijn Alliantie in Nederland is in 2017 opgericht en bestaat uit vertegenwoordigers van medische, paramedische en verpleegkundige beroepsgroepen én patiënten. PA!N heeft als doel de zorg voor patiënten met pijn te verbeteren. Multidisciplinaire pijnbehandeling in...

Lees meer