Cursusdata

In navolging op de succesvolle eerste cursussen Sterk met Pijn in 2018 en 2019, staan de cursussen voor  voorjaar 2020 alweer deels gepland. Hieronder staan de locaties (voorzien van data indien bekend) vermeld. Interesse of direct aanmelden? Dit kan bij de hieronder genoemde cursusbegeleider(s). 

2020

Voor eventuele andere vragen kun je contact opnemen met cursuscoördinator Karin Sijtsma

Doe-mee Award

Dit jaar geen winnaar van een prijs bij Doe-MEE award, maar wel waardering voor al onze gepassioneerde, vrijwillige cursusbegeleiders en de werkgroepleden die het mogelijk maken dat de cursus #sterkmetpijn voor mensen met #chronischepijn op de...

Chronische Pijn stop de eenzijdige focus op somatiek!

Chronische pijn heeft fysieke én mentale componenten. De zorgstandaard erkent dat, maar in de praktijk wordt dit helaas nog slecht nageleefd. Het kost de patiënt zijn kwaliteit van leven en de samenleving nodeloos veel geld. Andere financiële prikkels kunnen dit...

Doorbraak! Neuromodulatie bij chronische pijn in het basispakket

Het Zorginstituut Nederland heeft beoordeeld of neuromodulatie bij 9 aandoeningen, die gepaard gaan met chronische pijn, voldoende effectief is om uit het basispakket vergoed te worden. Lees meer in detail hierover in het besluit van het Zorginstituut. Een doorbraak...

Virtual reality als alternatief voor morfine bij pijnbestrijdig

Virtual reality als alternatief voor morfine bij pijnbestrijding: ‘Dit werkt top’ Patiënten met chronische pijn krijgen binnenkort mogelijk een alternatief voor zware medicijnen zoals morfine. Door middel van virtual reality worden zij getraind om zelf met hun lichaam...

Pijncongres 20 maart 2020

De Pijn Alliantie in Nederland is in 2017 opgericht en bestaat uit vertegenwoordigers van medische, paramedische en verpleegkundige beroepsgroepen én patiënten. PA!N heeft als doel de zorg voor patiënten met pijn te verbeteren. Multidisciplinaire pijnbehandeling in...

Cursus Sterk met pijn genomineerd Doemee-award!

Vanuit pijnpatiëntennaar1stem zijn we bijzonder trots op de nominatie van onze cursus en de ervaringsdeskundige cursusbegeleiders met chronische pijn die de cursus vrijwillig verzorgen. Gun je ons deze award en het geldbedrag om verder te werken aan landelijke...

12 oktober 2019 Utrecht Voorlichtingsmiddag “Beter leren omgaan met chronische pijn”

Op zaterdag 12 oktober a.s. organiseert een van onze lid-organisaties Pijn-Hoop een middag in het teken van beter leren omgaan met chronische pijn. Tijdens deze middag zal Anna Raymann, schrijfster van o.a. de boeken "Lieve Help" en haar recent uitgekomen boek...

Service Design Thinking als methodologische benadering voor de ontwikkeling van multidisciplinaire zorgprogramma’s rond chronische pijn in de eerstelijnszorg. Een exploratie.

Chronische pijn blijkt in Nederland en daarbuiten een groot probleem voor patiënten en samenleving. Veel patiënten vinden hun behandeling ineffectief. Van de mensen die behandeld worden geeft 38% aan ontevreden te zijn over hun dokter. Zo kan de communicatie tussen...

‘DE PATIËNT CENTRAAL’ BLIJKT EEN REKBAAR BEGRIP

Ilona Thomassen, voorzitter van het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem, pleit voor een basiszorgverzekering waarin medisch specialistische revalidatiezorg bij alle ZBC’s is opgenomen. ‘Stop met dat contractengedoe. Dan zet je de patiënt pas écht...

EFIC nieuws! Webstream Interviews Pijn live te volgen 4-7 September a.s.

Dit jaar tijdens de EFIC 2019 (European Pain Federation) in Valencia, van 4-7 September a.s. plenaire sessies van professoren aan patiënten en hun omgeving. Tijdens deze interviews wordt de sprekers gevraagd om hun toespraak over zeer interessante onderwerpen rondom...