Cursus Sterk met pijn 

Heb je chronische pijn en kun je een steuntje in de rug gebruiken? De laagdrempelige cursus Sterk met pijn helpt mensen op weg naar het beter omgaan met chronische pijn. Dat is voor iedereen verschillend. Sleutelwoorden zijn kijken naar je eigen mogelijkheden en zelf én samen doen.

Face to Face cursus

De cursus bestaat uit een kennismakingsbijeenkomst, daaropvolgend 8 bijeenkomsten van twee uur en een terugkombijeenkomst na drie maanden. Wekelijks bespreken we een huiswerkopdracht. We werken met minimaal 6 deelnemers. 

De eigen bijdrage is vastgesteld op 99 euro*.  Sommige zorgverzekeraars vergoeden deze kosten, vraag het vooral na. Deze cursus is exclusief voor leden van de patiëntenorganisaties aangesloten bij het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem.

* voor dit cursusbedrag ontvangen de cursisten ook bij de 1e cursusbijeenkomst het boek “Lieve Help” van Anna Raymann cadeau.

Online cursus 

Naast de Face to Face cursus hebben we al enige tijd ook een online variant die bestaat uit een kennismakingsbijeenkomst, daaropvolgend 10 lessen van 1,5 uur via ZOOM en een terugkombijeenkomst na drie maanden.

De opzet van de online cursus verschilt qua inhoud niet van de Face to Face training en zal voortaan ook in het voorjaar en najaar worden verzorgd.

De eigen bijdrage is vastgesteld 65 euro*.  Sommige zorgverzekeraars vergoeden deze kosten, vraag het vooral na. Deze cursus is exclusief voor leden van de patiëntenorganisaties aangesloten bij het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem.

* voor dit cursusbedrag ontvangen de cursisten ook bij de 1e cursusbijeenkomst het boek “Lieve Help” van Anna Raymann cadeau.

Cursusdata

Klik voor de beschikbare cursussen hier

 

Begeleiders

De cursus wordt begeleid door speciaal hiervoor getrainde vrijwilligers. Zij werken vanuit hun eigen ervaringsdeskundigheid. Zij hebben zelf ook chronische pijn (gehad). Dat maakt deze cursus extra bijzonder! Tijdens elke bijeenkomst wordt tijd vrijgemaakt voor aandacht voor het lichaam door het doen van ontspanningsoefeningen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • De meest voorkomende klachten
  • Oorzaken en herkenning
  • Balans tussen draaglast en draagkracht
  • Communicatie met uw omgeving, de huisarts en uzelf
  • Kijken naar je eigen mogelijkheden
  • Hoe ga ik hierna verder

Reacties deelnemers

‘Ik begrijp nu wat er met me aan de hand is. Dat het belangrijk is om rekening te houden met rust en dat ik zelf grenzen moet stellen.’

‘De cursus was een openbaring voor me. Ik heb van iedereen wat geleerd en het doet me erg goed.’

‘Ik heb geleerd er het beste van te maken. Het is wat het is. Je moet inleveren, maar het is wel te doen.’

 

MEER WETEN? CONTACT ONS!