Na een aantal maanden on hold te hebben gestaan is er binnen het bestuur van pijnpatiëntennaar1stem recent het besluit genomen dat we de cursussen #Sterk met Pijn voor mensen met #chronischepijn in het land weer willen hervatten in de face-to-face setting. Uiteraard wel onder de voorwaarden van het RIVM die de COVID-19 situatie met zich meebrengt momenteel en in de regio’s waar de opleidingslocatie het ook toelaat om face to face te kunnen starten.

De komende weken zal er hard worden gewerkt aan het vastleggen van datamogelijkheden richting oktober/november 2020 in een paar regio’s waar we weer verwachten met de eerste cursussen van start te kunnen gaan.

Daarnaast zullen we ook een pilot opzetten om de cursus toch online in te gaan zetten en zullen we online sessies gaan verzorgen met diverse sprekers omtrent de thema’s die we in de cursus ook behandelen. Hou onze website in de gaten de komende periode.