Chronische pijn heeft fysieke én mentale componenten. De zorgstandaard erkent dat, maar in de praktijk wordt dit helaas nog slecht nageleefd. Het kost de patiënt zijn kwaliteit van leven en de samenleving nodeloos veel geld. Andere financiële prikkels kunnen dit voorkomen.

In het tijdschrift Medisch Contact nr 46 2019 meer hierover.

Noot: deze week is de Zorgstandaard Chronische Pijn inclusief bijlagen aangeboden bij het Kwaliteitsregister van het Zorginstituut. We zijn in afwachting van de uitkomst van deze beoordeling, maar zijn er van overtuigt dat als dit slaagt we bij de behandeling van Chronische Pijn een flinke stap voorwaarts hebben gezet.

We houden u op de hoogte!