Een lezing voor verwijzers en behandelaars die interesse hebben in de nieuwe Virtual Reality behandeling voor Chronische Pijnklachten.

Duurzaam veranderen van chronische pijnklachten is ontzettend lastig. Met meer dan 100.000 Friezen die lijden aan chronische pijnklachten is de behoefte aan duurzame interventies die minder behandeltijd vergen en het behandelproces versimpelen groot.

In het Medisch Centrum Leeuwarden is sinds 2017 aan de innovatie Reducept gewerkt, een virtual reality training die patienten met chronische pijn evidence based educatie biedt en patiënten actief pijn coping strategieën leert. Een training die de NHG-richtlijnen en Zorgstandaard Chronische Pijn volgt. Interesse voor meer informatie klik hier.