A A A

Pijnzorg beter, met inbreng patiënten..

Chronische Pijn stop de eenzijdige focus op somatiek!

Chronische pijn heeft fysieke én mentale componenten. De zorgstandaard erkent dat, maar in de praktijk wordt dit helaas nog slecht nageleefd. Het kost de patiënt zijn kwaliteit van leven en de samenleving nodeloos veel geld. Andere financiële prikkels kunnen dit voorkomen. In het tijdschrift Medisch Contact nr 46 2019 meer hierover. Noot: deze week is […]

Lees meer

Doorbraak! Neuromodulatie bij chronische pijn in het basispakket

Het Zorginstituut Nederland heeft beoordeeld of neuromodulatie bij 9 aandoeningen, die gepaard gaan met chronische pijn, voldoende effectief is om uit het basispakket vergoed te worden. Lees meer in detail hierover in het besluit van het Zorginstituut. Een doorbraak voor de lidorganisaties van het samenwerkingsverband Pijnpatiëntennaar1stem en de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA). In samenwerking […]

Lees meer

Virtual reality als alternatief voor morfine bij pijnbestrijdig

Virtual reality als alternatief voor morfine bij pijnbestrijding: ‘Dit werkt top’ Patiënten met chronische pijn krijgen binnenkort mogelijk een alternatief voor zware medicijnen zoals morfine. Door middel van virtual reality worden zij getraind om zelf met hun lichaam pijnbestrijdende stoffen aan te maken. In het Medisch Centrum Leeuwarden wordt nu volop geëxperimenteerd met deze nieuwe […]

Lees meer

Cursus Sterk met pijn genomineerd Doemee-award!

Vanuit pijnpatiëntennaar1stem zijn we bijzonder trots op de nominatie van onze cursus en de ervaringsdeskundige cursusbegeleiders met chronische pijn die de cursus vrijwillig verzorgen. Gun je ons deze award en het geldbedrag om verder te werken aan landelijke dekking? Deel dit bericht en stem op ons! #Doemeeawardhttps://lnkd.in/g3RcRrr Sterk met pijn DE cursus van, voor en […]

Lees meer

Service Design Thinking als methodologische benadering voor de ontwikkeling van multidisciplinaire zorgprogramma’s rond chronische pijn in de eerstelijnszorg. Een exploratie.

Chronische pijn blijkt in Nederland en daarbuiten een groot probleem voor patiënten en samenleving. Veel patiënten vinden hun behandeling ineffectief. Van de mensen die behandeld worden geeft 38% aan ontevreden te zijn over hun dokter. Zo kan de communicatie tussen arts en patiënt verbeterd worden door in de spreekkamer meer ruimte te geven aan verschillende […]

Lees meer

‘DE PATIËNT CENTRAAL’ BLIJKT EEN REKBAAR BEGRIP

Ilona Thomassen, voorzitter van het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem, pleit voor een basiszorgverzekering waarin medisch specialistische revalidatiezorg bij alle ZBC’s is opgenomen. ‘Stop met dat contractengedoe. Dan zet je de patiënt pas écht centraal.’ Lees het volledige item dat verscheen in het Revalidatie Magazine 3/2019

Lees meer

Archief

: Widget class not found. Make sure this widget exists and the class name is correct