Op 24 juni a.s. zal Ingeborg Audier, bestuurslid van Pijnpatiëntennaar1stem vanuit de F.E.S. de uitreiking bijwonen van de BMP Grant 2019-2020

Vanuit pijnpatiëntennaar1stem is er een voorstel ingediend aangaande het onderwerp #stigma en #chronischepijn. We hopen in de prijzen te vallen, echter het feit dat we als een van de inzendingen het tot dit punt hebben gehaald doet ons al veel deugd.

Meer informatie over de BMP Grant is terug te vinden op de website