Op 24 juni a.s. was Ingeborg Audier, bestuurslid van Pijnpatiëntennaar1stem vanuit de F.E.S. aanwezig tijdens de uitreiking bijwonen van de BMP Grant 2019-2020.

Vanuit pijnpatiëntennaar1stem was er een voorstel ingediend aangaande het onderwerp #stigma en #chronischepijn. We hopen in de prijzen te vallen, echter het feit dat we als een van de inzendingen het tot dit punt hebben gehaald doet ons al veel deugd.

Helaas waren we niet in de prijzen gevallen, maar we zijn bijzonder trots dat we een grote patiëntenpopulatie van de 15 lidorganisaties mochten vertegenwoordigen. We zullen de komende tijd het onderwerp hoog op de agenda houden en zeker de mogelijkheden benutten waar mogelijk om het onderwerp Chronische Pijn zonder Stigma onder de aandacht te blijven houden.

Meer informatie over de BMP Grant is terug te vinden op de website